Een nieuw fietspad dat ongelukken moet voorkomen.
Een nieuw fietspad dat ongelukken moet voorkomen.

Ongevallen voorkomen met fietspad

Algemeen

NIJVERDAL - Bij de rotonde aan de Helmkruidlaan-Baron van Sternbachlaan in de Kruidenwijk in Nijverdal gebeuren veel ongelukken. De gemeente Hellendoorn zoekt al langere tijd naar een oplossing voor dit probleem. Dit blijkt niet eenvoudig. Na het grondig onderzoeken van diverse opties stelt het college aan de raad voor om te kiezen voor de meest veilige variant, die past binnen de financiële kaders. Dat betekent de aanleg van een fietspad aan de noordzijde van de Helmkruidlaan, tussen de rotonde aan de G. van der Muelenweg-Koersendijk en de Jeruzalemweg. De gemeenteraad behandelt dit voorstel op 4 april in de raadsvergadering.

Het hoge aantal ongevallen bij de rotonde komt met name doordat fietsers voor automobilisten uit een onverwachte en ongebruikelijke richting komen. Ze passeren namelijk van beide richtingen aan dezelfde kant van de weg. De gemeente trof al eerder maatregelen zoals het plaatsen van borden, het aanbrengen van markering en het plaatsen van een knipperinstallatie. Dit had een positief effect, maar onvoldoende om de problemen op te lossen.

De gemeente besprak het verkeersprobleem met twee verkeerskundig adviesbureaus, met omwonenden en diverse belangenorganisaties. Daar deelde de gemeente ook een aantal oplossingsrichtingen mee, die kunnen bijdragen aan het oplossen van dit verkeersprobleem. Zoals een verlegde oversteek, fietstunnel(s), een fietspad aan de noordzijde of verkeerslichten. De aanleg van één of twee fietstunnels bleek de voorkeur van omwonenden te hebben en deze oplossing is ook het meest verkeersveilig. Helaas is de investering van ruim 10 miljoen euro onevenredig groot.

Alle varianten zijn inmiddels onderzocht. Daarbij is er gekeken naar verschillende criteria, zoals verkeersveiligheid, verkeersafwikkeling, beheer en onderhoud, inpassing in het landschap, kosten en maatschappelijk draagvlak. Om te bepalen welke variant de beste oplossing zou bieden, werd aan ieder criterium een wegingsfactor meegegeven.

Wethouder Egbert Nijenbanning: “Elke variant heeft zijn voor- en nadelen. Dat maakt dat dit een dilemma voor ons is. Uiteindelijk willen we natuurlijk zo min mogelijk ongelukken. Verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling wegen voor ons daarom het zwaarst als je kijkt naar de criteria. De meest veilige variant, binnen de financiële kaders, is dan een fietspad aan de noordzijde van de Helmkruidlaan, tussen de rotonde bij de Koersendijk en de Jeruzalemweg. Ik realiseer me dat dit niet de variant is die omwonenden en andere belanghebbenden het liefst zouden zien. Maar elk ongeluk is er één te veel, vandaar dat we de raad voorstellen om voor deze variant te gaan.”

De gemeenteraad behandelt dit voorstel op 4 april in haar vergadering. De gemeenteraadsvergaderingen zijn live bij te wonen, meekijken kan ook via raad.hellendoorn.nl

Afbeelding
Meewandelen met 42e editie van de Amortocht gisteren
Afbeelding
Nieuwe woning? Neem de lage hypotheekrente mee! 1 okt., 18:02
Afbeelding
'Verwachten veel kunstwerken' 1 okt., 11:58
Afbeelding
Rayen Panday komt naar ZINiN met cabaretshow 30 sep., 19:56
Afbeelding
Ontdek de innerlijke uitvinder bij ZINiN Bibliotheek 30 sep., 18:08
Afbeelding
De ideale tafel wordt voor je op maat gemaakt 30 sep., 12:15
Afbeelding
Werkgroep Wonen reageert op beroepschrift Plan de Grave 30 sep., 10:00
Afbeelding
Het binnen-buitengevoel in alle seizoenen 30 sep., 07:45