De Wmo-raad Hellendoorn houdt regelmatig informatieve avonden over uiteenlopende sociale thema's.
De Wmo-raad Hellendoorn houdt regelmatig informatieve avonden over uiteenlopende sociale thema's.

Wmo-raad: Veel interesse voor thema-avond zelfregie en herstel

Algemeen

HELLENDOORN - De Wmo-raad Hellendoorn kan terugkijken op een zeer geslaagde thema-avond met als onderwerp Zelfregie en herstelmogelijkheden op maandag 13 november.

Van medicaliseren naar normaliseren, van zorg naar eigen regie en van individueel naar samen. Maatschappij breed leeft het besef dat verandering nodig is om de zorg en ondersteuning van mensen met een psychische en/of sociale kwetsbaarheid effectief en toekomstbestendig te maken. Zelfregie- en herstelinitiatieven bieden een context en vrije ruimte aan mensen om, op basis van peersupport (steun aan lotgenoten), activiteiten te ondernemen en ondersteunend te zijn op de weg van zingeving, herstel en meedoen. Ze gaan uit van de mogelijkheden, talenten en ambities van mensen en bieden gelegenheid tot ontmoeting, ontdekking en ontplooiing.

Grote betekenis

Chantal Soepboer, oprichtster van Mens door Mens, vertelde gepassioneerd wat zelfregie- en herstelinitiatieven kunnen betekenen voor mensen en hoe dit vorm gegeven kan worden met alle uitdagingen die daarbij komen kijken. Mens door Mens is DE vrijplaats voor zelfregie en herstel voor Almelo en omgeving. Naast het zeer interessante verhaal van Chantal Soepboer kwamen twee ervaringsdeskundigen aan het woord die vertelden hoe ze dankzij Mens door Mens uit een diep dal zijn herrezen en nu zelf cursussen geven aan gasten van Mens door Mens.

Lokale ontwikkelingen

Nathalja Spoon van Evenmens uit Nijverdal vertelde wat er momenteel gaande is in de gemeente Hellendoorn als het gaat om dit soort initiatieven. Ook is RIBW-afdeling Nijverdal hierbij betrokken. In december wordt namens Evenmens een voorzichtige start gemaakt met een inloopochtend of middag in het Noaberhuus in Hellendoorn voor mensen met een psychische en/of sociale kwetsbaarheid. Meer informatie hierover volgt.

Geslaagde opzet

De avond stond onder de bezielende leiding van Hans Manschot (voorzitter Wmo-raad Hellendoorn) en is tot stand gekomen op initiatief van Jiska Ouwerkerk. Alle themabijeenkomsten zijn openbaar. De Wmo-raad komt op deze manier graag in contact met de achterban en inwoners van de gemeente Hellendoorn. De themabijeenkomsten kenmerken zich door de informele setting en zijn bedoeld om kennis te vergroten of te vergaren over verschillende thema’s en onderwerpen die binnen het sociale domein spelen. Zie: www.wmoraadhellendoorn.nl

Afbeelding
'Wij willen een gezellige kerstborrel' 14 uur geleden
Afbeelding
'Het is ontzettend leuk om te doen' 19 uur geleden
Afbeelding
SamenZijn weer op HOi fm 20 uur geleden
Afbeelding
'Je komt makkelijk in de verleiding' 23 uur geleden
Afbeelding
La Syndicaliste: schokkend en waargebeurd verhaal 2 dec., 19:24
Afbeelding
Midwinterhoornwandeling 2 dec., 17:44
Afbeelding
Open avond Kring Kunst in de Kamer Nijverdal 2 dec., 12:08
Afbeelding
Komt SOS met vervolg symposium? 2 dec., 10:10