<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195474&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvannijverdal.com&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=744" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Foto: Emile Willens

Burgemeester Raven blikt terug op 2018

De jaarwisseling is altijd weer een bijzonder moment van bezinning, van terugzien, vooruit kijken en genieten van het NU. Samen met onze burgemeester Anneke Raven blikken we terug op 2018 en vragen we naar de plannen voor 2019.

Hoe kijkt u terug op 2018?
"Het is ongelooflijk hoe snel het jaar voorbij is gegaan. De weken en maanden volgden elkaar in sneltreinvaart op. Het jaar 2018 was landelijk gezien een jaar met bijzondere extremen: het klimaat met de heetste zomer ooit en de extreme droogte met ingrijpende gevolgen voor onze agrariërs, aardbevingen in Groningen en vervolgens het besluit om de gaskraan dicht te draaien, een terroristische aanslag op het Centraal Station in Amsterdam en burgemeesters die onder moeten duiken. In dat opzicht was 2018 een heftig jaar. Voor de gemeenten zijn de stijgende kosten in de zorg een grote tegenvaller. Plaatselijk stond 2018 vooral in het teken van de kracht van de democratie met de gemeenteraadsverkiezingen in maart dit jaar en de vorming van het nieuwe college met vier partijen."

Hoe kijkt u terug op de afgelopen maanden, met het nieuwe college?
"Na de uitkomst van de gemeenteraadsverkiezingen is het nieuwe college medio juni geïnstalleerd. Met een daadkrachtig collegeprogramma 'Duurzaam, Durven, Doen' zijn we voortvarend aan de slag gegaan om de beschreven doelen te realiseren. In samenwerking met vele partners in de samenleving proberen we per onderwerp draagvlak te verwerven om gezamenlijk doelen te realiseren. Samen aan de slag om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen, om armoede te bestrijden, om zorg te verlenen die nodig is, om duurzame energie op te wekken, om een aantrekkelijke gemeente te zijn voor wonen, werken en recreëren. We zijn daarbij onder de indruk van de initiatieven die de samenleving zelf al creëert. Die kracht willen we nog meer benutten. Dit college wil graag samen met de partijen in de diverse dorpen en wijken de uitdagingen aanpakken. We zijn als college in korte tijd al een hecht team geworden. We hebben wethouder Dennis op den Dries enkele maanden fysiek moeten missen voor zijn behandeling tegen leukemie. Toch voelde het gedurende die periode alsof Dennis aanwezig was, omdat we via de e-mail en Whatsapp volop contact hadden."

Welk moment bleef u het meeste bij dit jaar en waarom?
"De dag waarop ons eerste kleinkind is geboren, in november 2018, blijft mij persoonlijk het meeste bij. Het was op het werk een drukke periode met de voorbereiding van de begroting 2019. Het nieuwe persoonlijke geluk in ons gezin was een enorm geschenk. Daarmee breekt voor mij ook een soort nieuwe fase aan als oma Raven."

Waar bent u trots op als u terugblikt op 2018?
"Ik ben ontzettend trots op alle inwoners die zich onbaatzuchtig inzetten voor anderen in onze samenleving. We mogen ons zeer gelukkig prijzen dat we zoveel vrijwilligers en mantelzorgers hebben in onze samenleving. De verbondenheid in een samenleving wordt mede bepaald door de mate waarin we iets voor elkaar willen doen, zonder dat we daar automatisch iets voor terug verwachten. Als burgemeester heb ik het voorrecht om tijdens de diverse bezoeken uit eerste hand de verhalen en ervaringen van vrijwilligers te horen. Het is hartverwarmend om te horen hoeveel steun mensen ervaren door de geweldige inzet van anderen. Die nauwe verbondenheid zie ik ook terug bij sportclubs. Dit jaar zijn bijvoorbeeld bij vier sportverenigingen nieuwe kunstgrasvelden in gebruik genomen. Dankzij de inzet van vele betrokken leden van deze sportclubs zijn de velden in recordtempo aangelegd. De ledenaantallen van de sportverenigingen groeien nog altijd. Dat is iets wat we mogen koesteren in onze gemeente. Die verbondenheid is uniek. Ook ben ik er trots op dat de N35 stevig op de kaart is gezet van de landelijke politiek. Door goed lobbywerk vanuit de gemeente, regio Twente en provincie moet de minister nu aan de slag met de verbreding van de weg, die steeds drukker wordt."

Wat was een leermoment?
"Als burgemeester ben je soms zes dagen en een enkele week zelfs zeven dagen per week aan het werk. Dat betekent dat er soms weinig tijd overblijft om even te ontspannen. Als burgemeester moet je je krachten goed verdelen om op belangrijke momenten ook nog fris en scherp te zijn. Fietsen is voor mij dan ook een heerlijke vorm van ontspanning om de batterij weer op te laden."

Begin dit jaar ontving u de Vrouw in Media Award. Hoe belangrijk is het om zichtbaar te zijn?
"Ik vind het belangrijk om zichtbaar te zijn, omdat de burgemeester en wethouders de publieke gezichten zijn van de gemeente en van de ambtelijke organisatie. Dag in dag uit zetten 350 medewerkers zich met vakmanschap in voor de publieke zaak. Helaas zijn er nog altijd de nodige (voor)oordelen over het werk van ambtenaren. Dat is volkomen onterecht, want ik ken geen andere organisatie die zoveel vakmanschap en diversiteit aan beroepen in huis heeft als de gemeentelijke organisatie. We zijn bovendien bijna een vol continue bedrijf geworden, waarbij we bijna 24/7 aan het werk zijn voor de gemeenschap. Daarbij denk ik bijvoorbeeld aan de mensen van de gemeentewerf die al om half vier 's ochtends aan de slag gaan als de vele kilometers aan wegen gestrooid worden. En aan de mannen van het afvalbrengpunt die ook iedere zaterdag aan het werk zijn. Ook denk ik aan onze ambtenaren, die net als ik piketdienst hebben, zoals de gemeentelijke consulenten in de zorg."

Hoe is het in deze tijd om burgemeester te zijn? Elders in het land worden burgemeesters bedreigd en belaagd.
"Burgemeesters in Nederland zijn verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid in hun gemeente. Als burgemeesters moeten vrezen voor hun eigen veiligheid, dan is dat een zeer ernstige situatie. Daardoor kunnen burgemeesters hun publieke taak niet in alle vrijheid uitoefenen. Daarmee ondermijnen de bedreigers van burgemeesters ons rechtssysteem. Uiteindelijk zetten burgemeesters zich in voor de veiligheid en vrijheid van alle inwoners. Daarom wijken wij niet voor bedreigingen."

Voor welke uitdagingen staat de gemeente het komende jaar?
"In het collegeprogramma 'Duurzaam, Durven, Doen' zijn vele concrete ambities verwoord. Tegelijkertijd staan de gemeentefinanciën onder druk door toekomende uitgaven op het gebied van werk, inkomen, zorg en ondersteuning. Dit heeft ook te maken met de nieuwe taken die door de Rijksoverheid met minder budget zijn overgedragen aan de gemeente. De prognoses laten zien dat in 2020 en verder de uitgaven verder stijgen. Dat betekent dat we naast het realiseren van onze ambities ook de uitgaven moeten gaan terugbrengen."

Welke kansen liggen er in 2019 voor de gemeente Hellendoorn?
"De grootste uitdaging waar we met elkaar voor staan is de energietransitie. De extremen in het weer dit jaar hebben eens te meer duidelijk gemaakt, dat ons klimaat écht aan het veranderen is. Internationaal, nationaal én regionaal gaan we nu aan de slag om duurzame energieopwekking mogelijk te maken. In de diverse kernen van onze gemeente ontstaan volop initiatieven voor duurzame energie. Dat juich ik van harte toe. Belangrijk blijft daarbij dat er draagvlak is en dat ook de omgeving financieel mee profiteert.

Wat zou u de inwoners van de gemeente Hellendoorn mee willen geven in het nieuwe jaar?
"Ik wens alle inwoners van de gemeente Hellendoorn bovenal voorspoed en een goede gezondheid toe voor het nieuwe jaar. Laten we in 2019 vooral nog meer naar elkaar om blijven kijken. Echt aandacht voor elkaar houden, dat maakt mensen gelukkig en dat maakt een samenleving hecht."


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195474&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvannijverdal.com&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=744" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
Auto zoeker
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12375517&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvannijverdal.com&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=744" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvannijverdal.com&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=744" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvannijverdal.com&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=744" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195492&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hartvannijverdal.com&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=744" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12375516&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvannijverdal.com&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=744" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12302689&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvannijverdal.com&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=744" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12949558&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvannijverdal.com&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=744" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195475&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvannijverdal.com&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=744" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>