<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195474&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvannijverdal.com&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=744" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Foto: Emile Willens

Nieuwjaarstoespraak Anneke Raven

'Denk niet zwart, denk niet wit, denk niet zwart-wit' (Frank Boeijen)

Woensdagavond 2 januari vond de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Hellendoorn plaats. Lees hieronder de nieuwjaarstoespraak:

Dames en heren.
Heel hartelijk welkom.
Fijn dat er u er bent.
Goed dat we elkaar, zoals te doen gebruikelijk, het beste voor het nieuwe jaar kunnen wensen.
Ik hoop dat u allen een goede jaarwisseling hebt gehad. Gelukkig is het rustig gebleven in de gemeente en dat betekent dat ik ook een goede jaarwisseling heb gehad.
Wat precies de schade is, weten we overigens nog niet. Dit was onze eerste jaarwisseling als opa en oma. In november is ons eerste kleinkind geboren, een prachtige kleindochter.
Door de geboorte van ons eerste kleinkind besefte ik weer eens te meer, wat echt belangrijk is in het leven: geluk en goede gezondheid.

Ook het college van burgemeester en wethouders heeft van dichtbij ervaren hoe kwetsbaar 'goede gezondheid' is. Wethouder Dennis op den Dries kreeg te horen, dat de leukemie teruggekeerd
was. Hij heeft zijn stamceltransplantatie in het ziekenhuis gelukkig goed doorstaan. Hij hoopt binnenkort weer langzaamaan aan de slag te kunnen.
En ook diverse collega's in de ambtelijke organisatie van de gemeente Hellendoorn werden geconfronteerd met een ernstige ziekte. Het zijn deze ingrijpende gebeurtenissen, waardoor je je realiseert wat er echt
toe doet in het leven. 

Kort terugkijkend op het jaar 2018, was afgelopen jaar een jaar met extremen.
We hadden de heetste zomer ooit met een heftige droogte en met ingrijpende gevolgen voor agrariërs. We hadden opnieuw aardbevingen in Groningen en vervolgens het
kabinetsbesluit om de gaskraan dicht te draaien. Begin vorig jaar werden we in onze gemeente opgeschrikt door veel dodelijke ongevallen en ernstig gewonden.
Verschrikkelijk voor de omgeving en ook bij onze brandweer en politie ging dat niet in de koude kleren zitten. Fijn dat er ook vanavond weer vertegenwoordigers van brandweer en politie
zijn. 

In maart hebt u een nieuwe gemeenteraad gekozen en kwam er een nieuw college bestaande uit CDA, Groen Links, Christen Unie en D66 die onder de titel Duurzaam, Durven Doen aan de slag is gegaan.
Het afgelopen jaar was ook het jaar waarin er weer werd gekampeerd hier in de hal van het Huis voor Cultuur en Bestuur. En dat alles om een bouwkavel in Hellendoorn Noord te verwerven.

De N35 stond gelukkig niet alleen op de lokale agenda. De politiek in Den Haag heeft voor het eerst ervoor gezorgd dat de minister echt aan de slag moet met deze steeds drukker wordende rijksweg.
Met dank aan lokale, regionale en provinciale bestuurders! Een goede samenwerking in de lobby heeft tot mooie resultaten geleid.  Op naar het vervolg. Aan het eind van het jaar werd de Grotestraat heropend na een grondige
opknapbeurt. Wat is het mooi geworden! Nu maar hopen dat ook ondernemers willen investeren en het centrum regionale aantrekkingskracht krijgt.

Dames en heren,
Nederlanders eindigden het jaar 2018 pessimistischer, dan dat ze het jaar begonnen. Nederlanders zijn nog steeds optimistischer dan de jaren hiervoor.
Maar de positiviteit lijkt snel weer te verbleken. Zo blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Eind 2018 hebben de pessimisten in Nederland weer de overhand gekregen.
Ik behoor niet tot de pessimisten. Ik ben realistisch en zie bovenal uitdagingen in plaats van problemen. We staan in 2019 allemaal voor nieuwe uitdagingen in ons persoonlijk en
werkend leven. 

Laten we die uitdagingen vol vertrouwen aangaan. 

Als je vertrouwen hebt, hoef je niet de gehele trap te zien om de eerste stap te zetten.

Laat deze uitspraak van Dominee Martin Luther King ons houvast zijn in 2019.

Uit het recente onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt ook dat meer mensen in (de laatste maanden van) 2018 vinden dat politici in Den Haag onbehoorlijk met elkaar omgaan.
Die opvatting deel ik. Niet alleen de wijze waarop politici met elkaar omgaan, is soms onbehoorlijk. Ook de wijze waarop mensen elkaar soms bejegenen, getuigt van weinig respect.
Open staan voor elkaar en naar elkaar luisteren, is er niet altijd bij. Ruimte voor nuances al evenmin. Zonder de feiten of werkelijke achtergronden te kennen, hebben we ons oordeel klaar.
En via sociale media geven we onze ongezouten mening. En daar blijft het vaak niet bij. Demonstraties en bommeldingen, digitale scheldpartijen om anderen te overtuigen van je gelijk worden ingezet. Geen middel wordt geschuwd.
Of het nu gaat om zwarte piet, edelherten in de Oostvaardersplassen, vaccineren of windmolens. Zomaar een paar voorbeelden. Dat is een trend die we echt moeten keren in 2019. Nuances zijn juist van wezenlijk belang.
Frank Boeijen bezingt het mooi: Denk niet wit, denk niet zwart, denk niet zwartwit, maar denk in de kleur van je hart.

Ik zou bijna zeggen: er zijn niet voor niets vijftig tinten grijs. In alle ernst, laten we de nuance tussen zwart en wit meer koesteren. Juist al die tinten grijs en de verschillen tussen mensen onderling, geven het leven kleur en geven de samenleving kleur.
Als we allemaal hetzelfde zouden zijn, zou het leven wel heel eentonig en saai worden. Maar laten we wel met respect met elkaar en met elkaars mening omgaan. Beste inwoners, beste ondernemers, beste raadsleden, De grootste uitdaging waar we met elkaar in 2019 en de volgende jaren voor staan is de energietransitie. De extremen in het weer dit jaar hebben eens te meer duidelijk gemaakt, dat ons klimaat écht aan het veranderen is. Internationaal, nationaal én lokaal moeten we nu echt aan de slag om duurzame energieopwekking mogelijk te maken en ons energieverbruik terug te brengen. De urgentie is groot. Weerman Gerrit Hiemstra gaf afgelopen najaar een indrukwekkende lezing hier in het theater.
Hij presenteerde het aanwezige publiek de wetenschappelijke feiten van de klimaatverandering die gaande is. Hij roept ons vooral op, om plannen nu ook echt uit te voeren. Daar zullen we met elkaar gevolg aan moeten geven! 2019 wordt ook het jaar waarin we voor de jaren 2020 en daarna moeten bezuinigen. Met name de kosten voor de zorg rijzen de pan uit. Het is verontrustend dat er zoveel mensen zorg nodig hebben en dan heb ik het vooral over de jeugd. Als mensen ouder worden is het logisch, maar het is ernstig als er steeds meer
jongeren hulp nodig hebben. Gemeenten betalen de kosten, terwijl anderen bepalen welke hulp nodig is. Dat maakt het ook lastig om daarop te sturen. Bij die bezuinigingen hebben we ook u nodig. U zult ook gevraagd worden of u wilt bezuinigen op bijvoorbeeld zorg, op sport, op wegen of groenonderhoud. Misschien heeft u nog wel andere ideeën. Of wilt u wel wat extra ozb betalen?

Vragen waar uiteindelijk de gemeenteraad over moet beslissen en u begrijpt dat dat geen gemakkelijke taak is. 2019 is ook het jaar, waarin we opnieuw naar de stembus gaan.
Op 20 maart voor de Provinciale Statenverkiezingen en de Waterschapsverkiezingen. En op 22 mei voor de Europese Parlementsverkiezingen.
Laat uw stem niet verloren gaan en onderschat niet het belang van deze verkiezingen voor onze samenleving. 

Dames en heren,

De Gemeente Hellendoorn heeft de gelukkigste inwoners van Nederland. Dat is echt iets om te koesteren. Ik prijs me gelukkig om burgemeester te mogen zijn van deze prachtige
gemeente. In de gesprekken die ik heb met inwoners, ondernemers, medewerkers van politie, brandweer, gemeenteraadsleden, vrijwilligers van verenigingen en medewerkers van de ambtelijke organisatie komt 1 ding altijd terug:

'We zetten ons allemaal met hart en ziel in voor een prettige, veilige en mooie gemeente Hellendoorn.' 

We zijn onderling meer met elkaar verbonden, dan we soms zelf beseffen. De verbondenheid in de samenleving van de gemeente Hellendoorn is groot. Koning Willem-Alexander verwoordde dat in zijn Kersttoespraak heel treffend:

"De Nederlandse norm is dat we oog hebben voor elkaar en het gedeelde belang. Dat we samenwerken en geven en nemen. Deze norm mogen we nooit laten vervagen! Ze is van onschatbare waarde en leidt steeds weer tot fantastische nieuwe
initiatieven."


Met deze inspirerende woorden van onze Koning, kom ik tot het slot van mijn nieuwjaarstoespraak.
Dames en heren, 

Hellendoorn is een gemeenschap van ons allemaal. Die we samen kleur geven. Met duizenden vrijwilligers, mantelzorgers, besturen van sportverenigingen, culturele organisaties en welzijnsstichtingen. Zij leveren allemaal een bijdrage, elke dag weer.
Daarmee vormen zij de stille meerderheid, die van onze gemeente een zeer prettig leefbare en gelukkige gemeente maken. Ik spreek uit ervaring, als ik zeg:
onze samenleving herbergt vele bijzondere mensen met indrukwekkende verhalen, die aandacht verdienen. Daarom wil ik u vragen: maak van 2019 het jaar van de aandacht. Sta open voor elkaar, heb aandacht voor elkaar en bovenal luister naar elkaar
zonder oordelen. Dat maakt een samenleving hecht en nog veel mooier. Ik wens u, namens het gemeentebestuur van Hellendoorn, een goed, gelukkig, gezond en aandachtig 2019. 

Dank u wel.

Foto: Emile Willems


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195474&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvannijverdal.com&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=744" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
Auto zoeker
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12375517&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvannijverdal.com&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=744" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvannijverdal.com&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=744" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvannijverdal.com&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=744" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195492&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hartvannijverdal.com&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=744" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12375516&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvannijverdal.com&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=744" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12302689&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvannijverdal.com&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=744" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12949558&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvannijverdal.com&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=744" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195475&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvannijverdal.com&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=744" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>