<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195474&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvannijverdal.com&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=744" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Foto: Nijverdal

College presenteert aanvullende bezuinigingsvoorstellen voor 2019

In het kader van het ombuigingstraject waar de gemeente Hellendoorn op dit moment mee bezig is heeft het college op dinsdag 7 mei de aanvullende bezuinigingsvoorstellen voor 2019 aan de raad gepresenteerd. Op maandagavond 13 mei licht het college deze voorstellen toe aan de raad in een openbare informatieve raadsbijeenkomst. De gemeenteraad neemt in zijn vergadering van dinsdag 11 en woensdag 12 juni een besluit over de aanvullende ombuigingsvoorstellen voor 2019. 

Het ombuigingstraject is een direct gevolg van de tekorten die grotendeels zijn ontstaan in het sociaal domein. Een probleem waar vrijwel alle gemeenten mee kampen sinds de zorgtaken begin 2015 van het Rijk naar de gemeente zijn overgeheveld. Om deze financiële problemen in het sociale domein – lees: jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en zorg - op te lossen, is de gemeente gestart met een ombuigingstraject. Dit betekent dat de gemeente kijkt naar waar er besparingen mogelijk zijn en waar extra inkomsten zijn te genereren. Voor 2018 kon nog geput worden uit de reserve sociaal domein, maar voor de komende jaren is dit niet meer mogelijk, omdat die reserve simpelweg op is. Het geeft wellicht een wat vertekend beeld na alle berichtgeving van de laatste tijd, maar 2018 wordt naar verwachting afgesloten met een voorlopig positief resultaat van ruim een miljoen euro. Dit komt omdat de gemeente in 2018 op andere onderdelen naar verwachting heeft gepresteerd. Zo is er onder andere opvallend veel grond verkocht. In totaal leverde de verkoop van woningbouwkavels en terreinen op bedrijvenpark 't Lochter 13 miljoen euro op. Daarmee samenhangend zijn er extra opbrengsten uit de leges van bouwvergunningen gerealiseerd. Overigens de accountantscontrole over 2018 vindt op dit moment plaats. 

Tekorten in het sociaal domein 
Na 2018 is het niet meer mogelijk te putten uit de reserve sociaal domein terwijl de kosten in het sociaal domein blijven oplopen. Zoals vorige week ook de landelijke media meldden heeft 2/3 van de gemeenten in Nederland financiële problemen door de oplopende kosten in de jeugdzorg. Sinds de overheveling van de zorgtaken van het Rijk naar de gemeenten in 2015 is het aantal jongeren (tot 23 jaar) in de jeugdzorg toegenomen met 12 procent. Van 380 duizend in 2015 tot 428 duizend in 2018, bleek uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid erkent het probleem en gaat op zoek naar extra geld. Maar hierover is tot dusver nog geen duidelijkheid en daar kan de gemeente Hellendoorn, gezien de financiële situatie, dan ook niet op wachten. "We moeten nu actie ondernemen. Uiteraard hebben we net als andere gemeenten een noodkreet achtergelaten in Den Haag, maar we hebben niet de tijd en ruimte om te  wachten en zijn daarom nu een ombuigingstraject ingegaan. Eerst voor 2019 en nog voor de zomer presenteren we de voorstellen voor de jaren 2020 tot en met 2023," aldus Jelle Beintema, wethouder financiën. 

Ombuigingsvoorstellen 2019 
Het tekort op de begroting van 2019 bedraagt 7,15 miljoen euro waarvan 6,85 miljoen euro in het sociaal domein. De raad heeft in zijn vergadering van 9 en 10 april al maatregelen getroffen voor € 5.278.500, - . Nu moet dus nog gezocht worden naar een bedrag van € 1.871.500, -. Het college heeft op dinsdag 7 mei voorstellen ter hoogte van € 2.051.563, - voorgelegd aan de raad. Op maandagavond 13 mei licht het college deze voorstellen toe aan de raad in een openbare informatieve raadsbijeenkomst. De bijeenkomst vindt om 19.30 uur plaats in de raadzaal van het Huis voor Cultuur en Bestuur in Nijverdal. De voorstellen vindt u overigens nu al op raad.hellendoorn.nl. Op maandag 27 mei komen de voorstellen aan de orde in de commissievergadering ABZM+. De gemeenteraad neemt in de raadsvergadering van dinsdag 11 en woensdag 12 juni een besluit over de aanvullende ombuigingsvoorstellen voor 2019. 

Ombuigingsvoorstellen 2020 tot en met 2023 
Nog voor de zomer worden de voorstellen voor de bezuinigingsmaatregelen voor 2020 tot en met 2023 aan de raad gepresenteerd. Wethouder Beintema: "Uiteraard hopen we nog steeds op geld uit Den Haag. Maar zoals gezegd, daar kunnen we niet op wachten. We nemen daarom het heft in eigen handen, zodat we een mooie gemeente kunnen blijven voor onze inwoners en mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, die ook kunnen blijven bieden. Dit betekent wel dat er keuzes gemaakt moeten worden en die keuzes leggen we nog voor de zomer aan de raad en de samenleving voor." 


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195474&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvannijverdal.com&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=744" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
Auto zoeker
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195492&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hartvannijverdal.com&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=744" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195475&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvannijverdal.com&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=744" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>