<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195474&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvannijverdal.com&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=744" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Toezicht op zorgaanbieders

TWENTE - In opdracht van de veertien Twentse gemeenten (Samen14) verzorgt de Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp Twente (OZJT) het contractmanagement van Jeugdhulp en Wmo voorzieningen.

Het contractmanagement van OZJT vertegenwoordigt op jaarbasis een waarde van 210 miljoen euro, verdeeld over 330 zorgaanbieders. Hierbij staat het belang van de inwoners centraal. Toch blijkt het een complexe uitdaging om de inwoners de zorg te bieden die zij nodig hebben. De gemeenten en zorgaanbieders werken vanuit een aantal vaste waarden: samenwerking in vertrouwen, verlaging van de administratieve lasten en leren van en ontwikkelen met elkaar. In samenwerking met lokale gemeenten zorgen de contractmanagers dat alles in goede banen wordt geleid. Zij coördineren al het berichtenverkeer, hebben werkafspraken opgesteld in overleg met de zorgaanbieders en bewaken de uitvoering van deze gemaakte werkafspraken.

Toelaten of uitsluiten
Aanbieders zonder meerwaarde voor de cliënten worden niet toegelaten of uitgesloten. Hierbij behoren ook de "foute" aanbieders die een onherroepelijke veroordeling hebben. Het doel is dat het budget niet op gaat aan administratieve lasten, maar daadwerkelijk wordt ingezet waarvoor het bedoeld is; zorg en ondersteuning aan inwoners. OZJT/Samen14 maakt op basis van het barrièremodel een gedegen kwaliteits-risicoanalyse per aanbieder. Dit screeningsinstrument wordt gehanteerd door toezichthouders die verbonden zijn aan OZJT/Samen14. Momenteel zijn alle aangesloten zorgaanbieders geanalyseerd en beoordeeld. Bij iedere nieuwe aanbieder wordt het carrièremodel toegepast, om hiermee fraude te voorkomen en de kwaliteit te behouden. Als later blijkt dat een zorgaanbieder niet aan de vereiste kwaliteitseisen kan voldoen, wordt alsnog de overeenkomst ontbonden. Hierdoor krijgen ook nieuwe zorgaanbieders de gelegenheid om zorg te leveren in de aangesloten gemeenten.

Nieuwe instroom
Alle aangesloten gemeenten, waaronder Hellendoorn, hebben ervoor gekozen dat er tussentijds nieuwe zorgaanbieders kunnen toetreden. Hiermee vergroten ze de keuzevrijheid voor de inwoners van de gemeente. Dit maakt het ook mogelijk dat als een inwoner kiest voor een niet-gecontracteerde aanbieder, deze alsnog kan toetreden tot de gecontracteerde zorgaanbieders. Voorheen kregen deze inwoners de mogelijkheid om deze zorg zelf in te kopen door middel van het verstrekken van een Persoonsgebonden Budget (PGB).


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195474&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvannijverdal.com&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=744" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
Auto zoeker
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12375517&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvannijverdal.com&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=744" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvannijverdal.com&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=744" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvannijverdal.com&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=744" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195492&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hartvannijverdal.com&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=744" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12375516&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvannijverdal.com&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=744" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12302689&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvannijverdal.com&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=744" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12949558&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvannijverdal.com&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=744" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195475&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvannijverdal.com&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=744" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>