<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195474&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvannijverdal.com&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=744" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Gemeente moet stevig bezuinigen, ook burger gaat maatregelen merken

HELLENDOORN - De gemeente Hellendoorn moet de komende jaren fiks gaan bezuinigen. Afgelopen week presenteerde de gemeente de laatste stand van zaken op financieel gebied. Helaas is het beeld voor de komende jaren niet zo rooskleurig als gehoopt.

De gemeente moet vanaf 2020 fors bezuinigen. Dit komt door diverse factoren, waaronder de fors stijgende kosten voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg. De gemeenten kregen de afgelopen jaren meer taken en verantwoordelijkheden toegeschoven op dit vlak, maar wel met kleinere budgetten. Hierdoor is ook Hellendoorn genoodzaakt te moeten bezuinigen of het verschil zelf bij te passen.

Ombuigingen
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft een voorlopig pakket met geplande bezuinigingen - ombuigingen in gemeentelijke taal - gepresenteerd. In totaal gaat het om zo'n 8 miljoen euro. Het pakket is volgens de gemeente de eerste bouwsteen om te komen tot een sluitende begroting voor komend jaar.

Ambitie
De gemeente heeft de ambitie om zo veel mogelijk belangrijke items in stand te kunnen houden. Zij willen graag gaan voor een inclusieve en duurzame samenleving voor alle inwoners. En met behoud van bestaande voorzieningen, omdat deze belangrijk zijn voor de sociale cohesie in de samenleving. "Tegelijkertijd doen we meer een beroep op de eigen kracht van inwoners en organisaties. De wettelijke taken voeren we vanzelfsprekend uit, maar we doen dat met minder budget. Dat betekent dat we de dienstverlening versoberen en dat de bedrijfsvoering nog efficiënter moet", aldus burgemeester Anneke Raven.

Concreet
De gemeente komt nu concreet 7 miljoen euro tekort in het sociaal domein. Oorzaak is de ontoereikende Rijksbijdrage. Om inkomsten en uitgaven meer in lijn te brengen wil de gemeente 3,3 miljoen euro besparen bij jeugdzorg, WMO en Participatiewet. Verder heeft de gemeente met wat technische ingrepen nog zo'n 1,7 miljoen euro weten te besparen bij bestuur, veiligheid en dienstverlening. Verder wil het college zo'n 414.000 euro minder uittrekken voor het programma werk, minimabeleid, economie, recreatie en toerisme. Voor onderwijshuisvesting, cultuur en sport is er vanaf 2020 jaarlijks ruim 530.000 euro minder beschikbaar. In de programma's mobiliteit en bereikbaarheid en woon en leefomgeving heeft het college ruim 335.000 euro aan ombuigingsmogelijkheden gevonden.

Enquete
Om inwoners mee te laten praten kunnen zij tot 11 september een peiling invullen via www.hellendoorn.nl/enquete


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195474&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvannijverdal.com&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=744" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
Auto zoeker
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195492&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hartvannijverdal.com&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=744" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195475&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvannijverdal.com&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=744" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>