Op weg naar een afvalloze gemeente Hellendoorn

NIJVERDAL - De gemeente voerde deze week een wijziging in voor de kosten van het aanbieden van restafval bij het afvalbrengpunt. Inwoners betalen sinds dinsdag niet meer 8 cent per kilo voor het aanbieden van restafval, maar ruim 15 cent. Bijna een verdubbeling dus.

De gemeente verdedigt de maatregel als onderdeel van de ambitie om naar een afvalloze samenleving te komen in 2030. "Het nieuwe tarief dekt de kosten van de afvalverwerking. Ook is het nieuwe tarief meer in lijn met de tarieven die buurgemeenten hanteren voor restafval", zo beargumenteerd de gemeente. Dit klopt in ieder geval redelijk; in Wierden betalen inwoners 13 cent per kilo restafval en in Twenterand 22 cent per kilo.

'Afvalloos'
De gemeentelijke ambitie is om in 2030 een afvalloze samenleving te hebben. Dit betekent overigens niet dat er in het geheel geen afval meer zou zijn, maar dat er wel steeds minder van dit afval verloren gaat in de verbrandingsoven. Door meer afval goed in te zamelen en te recyclen zijn minder grondstoffen nodig. Het beter recyclen van afvalstromen zoals papier, GFT en plastic heeft ook andere voordelen, namelijk dat de verwerking fiks goedkoper is voor gemeenten en afvalverwerkers. Hierdoor profiteren inwoners van een beperkte stijging van de afvalstoffenheffingen. In de gemeente Hellendoorn haalt de inzamelaar papier, GFT, restafval en verpakkingsafval gescheiden op. Bij het Afvalbrengpunt kunt u daarnaast verpakkingsafval, papier en GFT gratis wegbrengen. Bij diverse milieupleintjes zijn ook glas en textiel gratis weg te brengen. Kortom, wie een beetje moeite doet voor goed scheiden kan van het meeste afval gratis af.

Reacties
Afvalinzameling is en blijft een fel discussiepunt in de moderne samenleving. De reacties via Facebook op de aangekondigde tariefsverhoging waren dan ook fel. Hoewel er ook begrip is voor de maatregel, zien anderen er een verkapte manier in voor de gemeente om bezuinigingen af te wikkelen op inwoners. Anderen dreigen met het dan maar verbranden van afval, het 'dan maar in de Regge pleuren' of 'begraven bij de crossbaan'. De gemeente zal overduidelijk ook in moeten zetten op een stukje handhaving.

Meer berichten
 
Auto zoeker