<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195474&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvannijverdal.com&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=744" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Concept-woonvisie ligt nu ter inzage

HELLENDOORN - De gemeente Hellendoorn heeft het concept van de lokale woonvisie 2020-2025 ter inzage gelegd. Nog tot en met dinsdag 22 oktober is deze in het gemeentehuis en online te bekijken. Daarnaast kunt u als inwoner uw mening geven over de plannen.

De gemeente Hellendoorn werkt nauw samen met andere partners zoals de woningcorporatie Reggewoon om te komen tot een goed lokaal woningaanbod dat aansluit bij de wensen van de diverse doelgroepen op korte en langere termijn. In de concept-woonvisie legt de gemeente deze ambities concreet vast. Het vormt hiermee ook de basis voor de ontwikkeling van nieuwe woningbouwprojecten en de prestatieafspraken met Reggewoon. De visie kijkt daarnaast ook in de brede zin naar de kwaliteit van wonen in de gemeente.

Tevreden
De inwoners van de gemeente Hellendoorn zijn over het algemeen zeer tevreden over de woonomgeving in de gemeente. Het is aantrekkelijk om in Hellendoorn te wonen, maar er staan wel zeker uitdagingen aan te komen. Zo heeft de gemeente de ambitie om ook de totale woningvoorraad de komende decennia steeds duurzamer te maken. Tegelijk zijn er ook demografische veranderingen op komst die een impact zullen hebben op de woningbehoefte. Zo vergrijst ook de samenleving van Hellendoorn, waardoor er grotere vraag zal ontstaan naar woningen die in de buurt liggen van zorg én daarnaast ook goed levensloopbestendig zijn. De visie doet ook een oproep aan alle partijen om hier actief aan mee te werken.

Bijeenkomst
Om inwoners van de gemeente Hellendoorn te informeren over de concept-woonvisie en de inhoud organiseert de gemeente komende woensdag 16 oktober ook een informatiebijeenkomst. Deze zal gehouden worden in het Huis voor Cultuur en Bestuur in Nijverdal en begint al om 12.00 uur. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via j.van.buuren@hellendoorn.nl. Wie zich vooraf wil verdiepen in de visie kan deze tijdens de openingstijden van de publieksbalie in het Huis voor Cultuur en Bestuur bekijken, bij het kantoor van Reggewoon aan de Storkstraat 11 in Nijverdal of gewoon via www.hellendoorn.nl

Zienswijzen
Daarnaast is het ook mogelijk om gedurende deze periode van ter inzage legging een zienswijze in te dienen. Dit kan digitaal door te mailen naar gemeente@hellendoorn.nl, of door een brief te sturen naar het college van B&W via het postadres: Willem Alexanderstraat 7, 7442 MA in Nijverdal.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195474&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvannijverdal.com&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=744" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
Auto zoeker
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195492&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hartvannijverdal.com&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=744" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195475&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvannijverdal.com&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=744" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>