<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195474&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvannijverdal.com&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=744" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

VVD presenteert eigen begroting

HELLENDOORN - Onlangs gaf Lokaal Hellendoorn al aan dat er andere keuzes gemaakt zouden moeten worden voor 2020-2023, mede omdat het leek of er met de uitslag van de publieksenquête niets was gedaan. Nu presenteert ook de VVD een alternatieve begroting voor 2020, omdat ze van mening zijn dat het Hellendoorns college andere keuzes moet maken.

Zo vindt de VVD de voorgestelde OZB-verhoging van 25 procent veel te hoog en zou de tariefsverhoging voor sportaccommodaties moeten worden geschrapt. De inwoners en de maatschappij moeten de lasten van het tekort van de gemeente niet in zijn totaliteit dragen en verdienen een alternatief. In de alternatieve begroting van de VVD wordt ook niemand te hard geraakt.

Signalen
De VVD heeft voor het alternatief gekeken naar de publieksenquête en geluisterd naar de signalen van boeren, ondernemers en ook vrijwilligers van tal van sportvereniging. Het overgrote deel van de extra besparingen zijn intern van aard, dus binnen het gemeentehuis zelf. De ambtelijke organisatie wil de VVD vanaf volgend jaar met 5 FTE verkleinen. Verder worden middelen gevonden in de verscheidene fondsen die de gemeente de afgelopen jaren heeft opgebouwd. Er wordt gekozen voor extra besparingen op onder andere het Ravijn, sport, zorg en korting op subsidies voor maatschappelijke organisaties. Zo kan zo'n € 1.500.000, - extra ruimte in de begroting vrijgespeeld worden.

Verhoging
Het voorstel van de VVD is om in plaats van de 25 procent verhoging voor woningen en niet woningen te kiezen voor een verhoging van minder dan 10 procent voor woningen en 2,9 procent (inflatiecorrectie) voor niet woningen. Natuurlijk is de VVD zich ervan bewust dat de belastingverhoging een ingrijpende maatregel is. De VVD is in beginsel dan ook tegen OZB-verhogingen. Het is echter zo in de realiteit waarin de gemeente zich bevindt dat er moeilijke keuzes gemaakt moeten worden. Die moeilijke keuzes durft de VVD te maken, zo benadrukt de fractie. De VVD wil met de alternatieve begroting niet alleen een andere mogelijkheid laten zien, maar ook eentje waarbij er oog is voor inwoners en de maatschappij.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195474&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvannijverdal.com&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=744" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
Auto zoeker
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195492&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hartvannijverdal.com&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=744" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195475&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvannijverdal.com&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=744" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>