Veertien boomsoorten krijgen plek langs nieuwe Stadsbeek De Brake in Nijverdal

NIJVERDAL - De aanleg van de nieuwe Stadsbeek in de Brake te Nijverdal is bijna voltooid. Het civieltechnische werk is afgerond. Woensdag 13 november om 13.00 uur starte de gemeente Hellendoorn met het uitvoeren van het beplantingsplan. Veertien boomsoorten krijgen een plek langs de nieuwe Stadsbeek. Wethouder Willem Joosten hielp woensdagmiddag mee bij het planten van de eerste nieuwe bomen.

In samenspraak met buurtbewoners heeft de gemeente een beplantingsplan opgesteld voor het gebied rond de Stadsbeek. Bewoners spraken de wens uit om vooral met veel bomen en begroeiing de privacy in het gebied te herstellen. Over een lengte van enige honderden meters aan beide zijden van de Stadsbeek worden 14 boomsoorten, waaronder 8 faunabomen, die aantrekkelijk zijn voor vlinders, bijen en vogels, geplant. Dit versterkt de biodiversiteit in het gebied met een gevarieerde inrichting van dichte lage beplanting en nieuwe bomen.

Schenking boom
Sallandse Wegenbouw, die in opdracht van de gemeente het civieltechnische werk heeft uitgevoerd, schenkt de gemeente Hellendoorn een boom. Daarmee compenseert het bedrijf de CO2-uitstoot van de projectwerkzaamheden. Sallandse Wegenbouw schenkt de 'Gold Rush' oftwel de Chinese moerascipres. Deze kaarsrecht groeiende boom kan 35 meter hoog en 10 meter breed worden. De naalden van de 'Gold Rush' zijn bij uitlopen intens geel en worden later groengeel. In de herfst zijn de naalden bronsbruin tot oranjebruin verkleurend.

Co-creatie
De nieuwe Stadsbeek is een laatste ontbrekende verbinding voor de open afvoer van het schone regenwater vanuit het centrum naar de Regge. Buurtbewoners van de Brake hebben afgelopen jaren volop meegedacht over een klimaatvriendelijke inrichting van de Salomonsonstraat. In co-creatie met de buurtbewoners en woningstichting Reggewoon is dan ook het ontwerp van de Stadsbeek en de herinrichting van de woonomgeving rondom de Regge in De Brake tot stand gekomen.

Fiets- en vlonderbrug
Over de nieuwe Stadsbeek wordt eind dit jaar een fiets- en vlonderbrug aangelegd, waarmee ook een nieuwe fraaie fietsverbinding door het vernieuwde groene gebied langs de oevers van de Regge ontstaat. Daarmee is het project 'Stadsbeek De Brake' in Nijverdal afgerond.

Meer berichten
 
Auto zoeker