Foto: HvN

Peiling buurtbewoners Ommerweg 150

HANCATE - Het afgelopen half jaar hebben zowel de werkgroep "Buurtschappen" als Plaatselijk Belang "Egede, Hancate, Eelen & Rhaan" hard gewerkt om zoveel mogelijk informatie te verkrijgen over de plannen voor een zorginstelling van Oranjeborg op het terrein aan de Ommerweg 150, waar nu Aktief Overijssel gevestigd is.

Waar in de uitzending van RTV Oost gesproken werd over mannen met een verstandelijke beperking, ligt het in werkelijkheid iets genuanceerder. De zorginstelling biedt plaats voor dertig mannen met een licht verstandelijke beperking, veelal in combinatie met psychische/psychiatrische- en/of verslavingsproblematiek, die zich in principe blijvend kunnen vestigen in deze instelling. Voor het realiseren van de zorginstelling is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Nu heeft het terrein de bestemming recreatie/toerisme en dit zal gewijzigd moeten worden naar zorg.

Peiling
Na veel gesprekken, onderzoek en informatieavonden hebben beide partijen een peiling gehouden onder de buurtbewoners c.q. leden van het Plaatselijk Belang. Uit beide peilingen blijkt overduidelijk dat de buurtbewoners vrijwel unaniem tegen deze bestemmingsplanwijziging zijn, omdat deze naar verwachting van grote invloed zal zijn op de leefbaarheid, duurzaamheid en veiligheid in de buurtschappen. Om de omgeving aantrekkelijk te maken voor (jonge) mensen om zich hier te vestigen is er behoefte aan een andere invulling. De resultaten van beide onderzoeken zijn 6 november aangeboden aan wethouder Overmeen. Mocht het plan op de agenda van de Commissie Grondgebied of van de Gemeenteraad komen, dan zullen beide partijen met inbreng van de resultaten van de onderzoeken inspreken in deze vergaderingen.

Meer berichten
 
Auto zoeker