Foto:

Iets rustiger jaar voor Brandweer Twente

HELLENDOORN - In 2019 kwam Brandweer Twente 4.093 keer in actie om brand te bestrijden en hulp te verlenen. Dat is minder dan in 2018. Toen waren er 4.452 incidenten.

Vanuit 29 kazernes verleende de brandweer gemiddeld 11 keer per dag hulp aan de inwoners van Twente. Op de site jaarbericht.brandweertwente.nl staat een overzicht van alle incidenten en overige activiteiten van het afgelopen jaar.

Hellendoorn
In de gemeente Hellendoorn kwam de brandweer afgelopen jaar 52 keer in actie voor brand, tegenover 66 keer in 2018. Een mooie daling dus. Ook de inzetten bij ongevallen daalden (van 21 naar 16 keer), algemene dienstverlening (van 40 naar 36) en leefmilieu-meldingen zoals wateroverlast (van 49 naar 47). Alleen bij het aantal automatische meldingen was een stijging zichtbaar, in lijn met de regionale trends: van 50 naar 56 uitrukken.

Gemiddeld jaar
"We hebben in 2019 een gemiddeld jaar achter de rug", vertelt Stephan Wevers, commandant van Brandweer Twente. "Wel minder incidenten dan in 2018, maar dat was ook een druk jaar door stormdagen en de buitenbranden in de zomerperiode. Het aantal branden bleef gelijk, van 1.468 in 2018 naar 1.467 in 2019. Helaas zijn in 2019 twee personen om het leven gekomen bij een woningbrand. Beiden in Almelo. Dat zijn natuurlijk incidenten met veel impact. Voor de direct betrokkenen, maar ook voor ons als hulpverleners." In 2019 waren er minder ongevallen en minder dienstverleningsincidenten. Hierbij moet je denken aan het verlenen van assistentie aan de ambulance, liftopsluitingen en hulpverlening aan dieren. "We zien wel weer een toename van het aantal automatische meldingen. Dit is natuurlijk geen goede ontwikkeling en hier zullen we in 2020 weer meer aandacht aan moeten geven", aldus Wevers.

Altijd rekenen op hulp
"Inwoners kunnen altijd rekenen op de inzet van de brandweer. Een kenmerkend voorbeeld hiervan is de 112 storing afgelopen zomer. Binnen een mum van tijd hadden we al onze kazernes bezet zodat inwoners daar terecht konden om een incident te melden. We werken niet met gemeentegrenzen, maar met operationele grenzen. Dit kan alleen doordat we in een netwerk van 29 kazernes met elkaar samenwerken."

Vrijwilligers onmisbaar
Een belangrijk thema voor 2020 wordt de rechtspositieregeling voor vrijwilligers. "Vrijwilligheid bij de Nederlandse brandweer kan in de huidige vorm niet blijven bestaan, dit omdat de rechtspositie van vrijwilligers in strijd is met de Europese regelgeving", vertelt Wevers. "Dit heeft natuurlijk gevolgen voor de Twentse brandweer waar we mee aan de slag moeten. In december is door het Veiligheidsberaad de eerste denkrichting gepresenteerd. Uitgangspunt is dat vrijwilligheid behouden blijft."

Meer berichten