Foto:

Daltonschool 't Heem, voor kleinschalig onderwijs

NIJVERDAL - Daltonschool 't Heem is een kleinschalige basisschool waar iedereen elkaar kent. Deze kleinschaligheid biedt veel voordelen. Kinderen sneeuwen niet onder in de grote massa, we hebben kleine groepen en kunnen daardoor veel veiligheid en geborgenheid bieden.

't Heem heeft een eigen peuterspeelzaal, de Heemkids. Ook de peuters horen bij onze schoolgemeenschap. In het lesgeven gaan we uit van een natuurlijke nieuwsgierigheid van het kind. Daarbij is het belangrijk een uitdagende en leerrijke omgeving te bieden, waarbij gewerkt wordt aan interessante thema's en activiteiten. 's Morgens werken we vooral aan de zogenaamde basisvakken, op het middagprogramma staan de vakken voor talentontwikkeling. We helpen de leerlingen hun eigen talenten te ontdekken – bijvoorbeeld muziektalent, natuurtalent of een taaltalent - en deze talenten te ontwikkelen.

Keuzevrijheid
Ons onderwijs is gebaseerd op de Daltonprincipes; we werken bewust aan het vergroten van de zelfstandigheid, geven veel keuzevrijheid en bevorderen het samenwerken. Door leerlingen met weektaken te laten werken, kunnen we rekening houden met de verschillende onderwijsbehoeften en ook de meer- en hoogbegaafde kinderen voldoende uitdaging bieden. Op 't Heem maken de kinderen kennis met de verschillen die er zijn in onze samenleving tussen mensen, culturen en geloofsovertuigingen.

Werken in units
Het bijzondere aan ons onderwijs is ook dat we werken in units. Dit betekent dat de leerlingen in de leeftijdscategorie van groep 1, 2 en 3 met elkaar werken, de kinderen van groep 4, 5 en 6 en die van 7 en 8. Door deze manier van werken kunnen leerlingen gemakkelijk versneld of, indien wenselijk, vertraagd door de lesstof, waarbij de leerkracht vooral ook een rol als coach heeft. Zo kunnen we veel gemakkelijker onderwijs 'op maat' bieden, iets wat leerlingen vaak veel zelfvertrouwen geeft.

Bent u nieuwsgierig geworden naar deze moderne manier van onderwijs, kom gerust op onze open dag op donderdag 16 januari van 9.00 tot 19.00 uur aan de Schuberstraat 18 in Nijverdal.

Meer berichten
 
Auto zoeker