Foto:

Reggewinde, meer dan een gewone basisschool

HELLENDOORN/NIJVERDAL - De openbare Daltonschool Reggewinde is een groeiende school en heeft twee locaties, namelijk één in de Kruidenwijk in Nijverdal en één in Hellendoorn. De school werkt met een continurooster, wat ideaal is voor werkende ouders. Reggewinde kenmerkt zich door het kleinschalige karakter. Iedereen kent elkaar en is welkom, ongeacht levensovertuigingen of ras.

Reggewinde is meer dan een basisschool waar de kinderen goed onderwijs krijgen in de basisvakken. De school bereidt de kinderen voor op hun rol in de samenleving. Dit betekent dat de leerlingen leren zelfstandig hun taken te plannen en uit te voeren en dat ze leren samen te werken, waarbij zij veel keuzevrijheid krijgen, passend bij hun leeftijd en ontwikkeling. De school heeft bewust voor combinatiegroepen gekozen, waarbij de groepen met gemiddeld 20 leerlingen klein zijn. Dit betekent dat de leerkrachten veel tijd vrij kunnen maken leerlingen individueel of in kleine groepjes te helpen.

Vrijheid
Als Daltonschool geven wij de kinderen veel vrijheid, maken ze medeverantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling, maar moeten daar dan wel verantwoording over afleggen. Je ziet dan ook in de praktijk de kinderen veel samenwerken, niet alleen met leeftijdsgenootjes maar vaak groepsdoorbrekend. Leerlingen worden aangemoedigd eigen initiatieven te nemen.

Sociale vaardigheden
De school heeft de laatste jaren hard gewerkt aan het project De Vreedzame School. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan de persoonlijkheidsontwikkeling en de sociale vaardigheden van de kinderen. Ze leren zelfstandig conflicten op te lossen, leren omgaan met onderlinge verschillen en meningen. Ook heeft de school zich steeds meer gespecialiseerd in het lesgeven aan meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Geïnteresseerd in onze moderne manier van onderwijs geven? Mail of bel gerust voor een afspraak met de directeur, de heer Rob Huberts (directie@reggewinde.nl) of met de locatieleider, mevrouw Josine de Ruiter (locatieleider@reggewinde.nl). Locatie Kruidenwijk: Morgenster 2 (tel. 0548-617316), Locatie Hellendoorn: Raadhuisstraat 15 (tel. 0548-655092)

Meer berichten