Foto: Gebruiker

Museum zoekt uit de trein gegooid briefje nazi-slachtoffer

RIJSSEN – Een Joodse oud-inwoonster van de stad Rijssen, mevrouw Pagrach, zou graag in bezit komen van een briefje dat in de Tweede Wereldoorlog uit de trein is geworpen.

Het briefje was in de voormalige ambachtsschool aan de Dokter Stokkersstraat te zien in een expositie ter gelegenheid van 25 jaar bevrijding in 1970. De expositie was ingericht door oud-docent lichamelijke opvoeding Jos Pegels en een collega. Het handgeschreven briefje werd ingebracht door een inwoner van Rijssen, maar Pegels en collega weten niet meer door wie. Een op transport gestelde Joodse inwoner van Rijssen gooide het uit de trein. Het briefje was ondertekend met Pagrach. Pegels kwam vorig jaar in gesprek met de Joodse mevrouw Pagrach die in Rijssen geboren is en tijdens de oorlog gereformeerd werd opgevoed. Op de lijst in het Rijssens Museum staan Joodse slachtoffers van het naziregime. Er staan 2 personen op met de naam Pagrach: Mozes Pagrach en Lea Pagrach-Karpe, met de opmerking "vermist" In het erratum staat, dat ze in Rijssen ondergedoken waren bij de familie Batelaan. Mozes Max Pagrach (overleden in 1985) en Lea Pagrach-Karpe (1910 – 2009) zijn de Joodse ouders van mevrouw Pagrach. Ze zijn beiden, samen met dochter Dolly (1940-1980), begraven in Hoofddorp.

Mevrouw Pagrach wil het briefje heel graag zien; het betekent veel voor haar. Wie iets weet, heel graag doorgeven aan het Rijssens Museum info@rijssensmuseum.nl 0548 514261

Meer berichten