Afbeelding

Gemeente Hellendoorn maakt energiedoelstelling concreet

Algemeen

HELLENDOORN - De gemeente Hellendoorn wil 71 GWh energie duurzaam opwekken in 2030. Daarmee wordt een concrete stip op de horizon gezet voor wat betreft de energietransitie. Die energietransitie vormt een van de onderdelen van een ambitieus collegeprogramma waarin wordt gewerkt aan een duurzame samenleving en waarin vernieuwende initiatieven worden gestimuleerd.

In 2019 zijn veel gesprekken gevoerd met diverse belangengroepen en zijn er werkgroepen gevormd die actief meedenken om de energietransitie lokaal in te vullen. De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid bij het realiseren van landelijke en regionale energiedoelen, maar geeft die concreet vorm in nauwe samenwerking met inwoners, bedrijven en instellingen. Met elkaar hebben we de Hellendoornse opgave voor eigen duurzaam opgewekte energie vastgesteld op 71 GWh. Er zijn geen maatregelen dwingend vastgesteld net zoals er geen maatregelen worden uitgesloten. Zo bieden we maximale ruimte aan innovatieve projecten en lokaal gedragen initiatieven. Een eerste kans zien we in zonnepanelen op daken en vervolgens denken we aan zonnepanelen op de grond en windmolens.

Kansen grijpen
De energietransitie is onontkoombaar en dat accepteren we in Hellendoorn. Vanuit dat kader gaan we ervoor zorgen dat er nieuwe kansen ontstaan voor de lokale gemeenschap en voor de fysieke leefomgeving. Landschappelijke structuren gaan worden versterkt en inwoners krijgen de mogelijkheid ook financieel te participeren. De gemeenteraad heeft vastgesteld dat minimaal 50 procent van de op te wekken 71 GWh participatief moet worden ingevuld; ook bij grootschalige projecten.

Gebiedsprocessen
Via gerichte gebiedsprocessen regelen we de lokale invulling en brengen we de verschillende belangen op een lijn. Werkgroepen en belangengroeperingen werken samen met de gemeente en met elkaar aan hoe we goed wonen, werken en recreëren kunnen combineren met de opgave die we onszelf hebben gesteld.

Financiële middelen
De energietransitie gaat natuurlijk in eerste instantie geld kosten. Zowel de provincie als het rijk hebben daarvoor al middelen gereserveerd. De gemeente Hellendoorn zet in 2020 een project op in het kader van de landelijke RRE-regeling (Reductie Energieverbruik). Met de bijdragen uit deze regeling worden huiseigenaren voorgelicht en gestimuleerd om energiebesparende maatregelen in hun woning te nemen.

Afbeelding
Fairtrade documentaire: Slag om de klerewereld 10 uur geleden
De film heeft de Oscar gewonnen voor 'Best original screenplay'.
'Anatomy of a Fall' in ZINema 17 mei, 19:44
Hugo Wouters was in vorm bij beide wedstrijden.
Ravijnheren spelen kwartfinale eredivisie 17 mei, 11:42
Blije teams van de Marijkeschool.
Marijkeschool in regiofinale voetbal 17 mei, 07:50
Afbeelding
Eurol NK Autocross gaat van start in Haarle 16 mei, 19:50
Trainer Joost (links vooraan) met alle deelnemers tijdens de viering van hun 1-jarig jubileum. Alle mannen en vrouwen doen elke week weer enthousiast en op hun eigen niveau mee met de training.
'Opgeven vinden wij echt geen optie' 16 mei, 17:45
Afbeelding
Column: Grillige capriolen van 't härte in Heldern 16 mei, 12:11
Jan Mensink (achterste rij, tweede van links) met 'zijn' Ravijnmannen en begeleidingsteam na het behalen van de halve finale in de play-offs.
'Wilde de vijftig jaar graag volmaken' 16 mei, 10:17