Foto: Leonie Smit

Gemeente en sportaanbieders werken aan Sportakkoord

HELLENDOORN - Sport is een belangrijke verbindende factor in de lokale gemeenschap. Tegelijk draagt sport ook bij aan brede maatschappelijke doelen zoals participatie voor diverse doelgroepen. Om richting te geven aan deze belangrijke rol van sport werkt de gemeente aan een lokaal Sportakkoord.

Het stimuleren van sport en beweging in de brede zin is een belangrijke prioriteit voor de gemeente. Helaas beweegt zeker de helft van alle Nederlanders te weinig. Een leuk en divers lokaal sportaanbod kan hier positief verandering in brengen.

Startbijeenkomst
Afgelopen maandag werd een startbijeenkomst gehouden om uiteindelijk tot een Lokaal Sportakkoord 2020 te komen. De gemeente Hellendoorn nodigde alle lokale sport- en beweegaanbieders uit om mee te praten in het Huis voor Cultuur en Bestuur. Op 3 februari staat dan een vervolg op het programma. De eerste ideeën en suggesties worden nader uitgewerkt in een verdiepingssessie. Het uiteindelijke doel is dan om op 30 maart een Lokaal Sportakkoord te kunnen presenteren.

Thema's
De gemeente zet bij het sportakkoord ook bewust in op diverse thema's. Hierbij is inclusief sport en beweging een belangrijk uitgangspunt. Iedereen moet mee kunnen doen met een sport, ongeacht de leeftijd, fysieke of mentale gezondheid, sociale positie of eventuele beperkingen. Er zijn nu nog te veel mensen die ook in Hellendoorn hindernissen ervaren - echt of ingedacht - om te gaan sporten. Dit zal ook een actieve benadering vergen van de verenigingen zelf, die extra moeite moeten doen om ook hen welkom te laten voelen binnen de gelederen. Verder zetten de partijen in op het verbeteren van de beweging en motoriek van jonge kinderen. Naar schatting 55 procent van de kinderen van 4 tot en met 11 jaar haalt de door de Gezondheidsraad gestelde normen. Daarnaast is het belangrijk om het sport- en beweegaanbod ook op lange termijn zélf gezond te houden. De gemeente speelt een belangrijke faciliterende rol, maar de verenigingen zelf moeten ook veel doen om zichzelf op lange termijn staande te kunnen houden.

Meer berichten
 
Auto zoeker