Foto:

Gemeente Hellendoorn stelt subsidies vast voor maatschappelijke organisaties

HELLENDOORN - Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de subsidies voor diverse lokale organisaties vastgesteld voor dit jaar. De gemeente hecht een grote waarde aan de vele lokale voorzieningen die er zijn en draagt hier ook actief aan bij. Voor de gemeente en organisaties is het belangrijk om maatschappelijke euro's zo goed mogelijk te besteden. Waar gaat een deel van ons geld heen voor 2020?

De gemeente vertrekt aan MEE IJsseloevers een budgetsubsidie van 215.000 euro voor dit jaar. Een budgetsubsidie, voor wie er niet bekend mee is, krijgt een organisatie om een vooraf overeengekomen takenpakket uit te voeren. De gemeente maakt namelijk graag doeltreffende afspraken met organisaties over de besteding van deze euro's. MEE IJsseloevers biedt een brede dienstverlening aan waar ook de inwoners van de gemeente Hellendoorn gebruik van kunnen maken. Onder meer op het gebied van onafhankelijke cliëntondersteuning voor zorg en welzijn. Daarnaast ondersteunt MEE onder meer scholen, overheden en anderen met advies op het gebied van mensen met beperkingen of andere uitdagingen. Kijk ook eens op: www.meevoormij.nl

ZINiN Theater
De gemeente heeft ook de subsidie vastgesteld voor de diverse onderdelen van ZINiN; een voorziening die voor veel inwoners van groot belang is. In totaal ontvangt het theatergedeelte van ZINiN een subsidie van 584.709 euro. Dit gaat voor het grootste gedeelte - 464.709 euro - naar het theaterproduct zelf. Daarnaast komt 70.000 euro ten goede aan de dorpshuisfunctie en nog eens 50.000 euro voor het cultuurproduct. Voor de huisvesting en facilitaire dienstovereenkomst in het Huis voor Cultuur en Bestuur ontvangt men nog ruim 547.000 euro. Bent u benieuwd wat het theater zoal programmeert? Kijk ook eens op: www.zinin.com

ZINiN Bieb
De bibliotheek is tegenwoordig ook een heel brede voorziening; alle inwoners kunnen hier terecht voor uiteenlopende diensten. Naast het uitlenen van boeken organiseert de bibliotheek ook veel andere leuke en leerzame activiteiten gedurende het jaar voor een brede doelgroep. De bibliotheek ontvangt voor 2020 een subsidie van 874.080 euro voor de activiteiten die met de gemeente afgesproken zijn. Voor de huisvesting in het Huis voor Cultuur en Bestuur ontvangt men een bijkomende subsidie van bijna 400.000 euro. Welke activiteiten organiseert de bibliotheek zoal in 2020? Kijk op www.zininbibliotheek.nl

Meer berichten
 
Auto zoeker