<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195474&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvannijverdal.com&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=744" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Foto:

Praat mee over De Welle

HELLENDOORN - In Hellendoorn verzorgt De Welle een groot aantal leuke activiteiten voor jong en oud. De welzijnsorganisatie nodigt iedereen uit om mee te praten over de toekomstige invulling en het huidige beleid.

De Welle zet zich in om iedereen in de brede zin mee te laten doen. Naast jongerenwerk, ouderenwerk, vrijwilligerswerk en het sport- en buurtwerk verzorgt De Welle ook onder meer het peuterwerk in Wierden en Hellendoorn, evenals het vluchtelingenwerk in Hellendoorn. Zij nodigen mensen uit om deel te nemen aan de cliëntenraad.

Brede insteek
In de cliëntenraad zitten vertegenwoordigers van verschillende doelgroepen. Op dit moment is er één vacature. Gezien de huidige samenstelling van de cliëntenraad gaat de voorkeur uit naar een kandidaat uit de gemeente Wierden. Dus woon je in de gemeente Wierden en maak je gebruik van onze diensten of activiteiten, ben je vrijwilliger bij De Welle of spreekt onze doelstelling je aan? En wil je je inzetten voor anderen die hiervan gebruik maken? Stel je dan beschikbaar als kandidaat voor de cliëntenraad! Ook jongeren worden van harte uitgenodigd om zich hiervoor aan te melden.

Wat doet de cliëntenraad?
De cliëntenraad geeft de directie van De Welle gevraagd en ongevraagd advies over allerlei onderwerpen die voor cliënten van De Welle van belang zijn, zoals het dienstenaanbod, de kwaliteit van de vrijwillige dienstverlening, de vaststelling van regels die voor cliënten gelden en de procedures aan de hand waarvan wordt gewerkt. Het hebben van een cliëntenraad is wettelijk verplicht voor alle organisaties die betaald worden uit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). De bevoegdheden van de raad zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten.

Tijdsbelasting
Om een indruk te geven van de tijdsinvestering: De cliëntenraad vergadert vijf keer per jaar. Het voorbereiden van de vergadering kan enig leeswerk vergen. De LOC, de landelijke organisatie die cliëntenraden in een aantal sectoren ondersteunt, organiseert regionale bijeenkomsten voor leden van cliëntenraden. Wil je meer weten? Neem dan contact op met Stichting De Welle, Jolanda van Rooyen, tel. 0548-638824, e-mail: j.vanrooyen@stichtingdewelle.nl.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195474&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvannijverdal.com&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=744" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
Auto zoeker
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195492&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hartvannijverdal.com&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=744" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195475&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvannijverdal.com&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=744" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>