Leefbaarheid van Haarle wordt bedreigd

HAARLE – De komende vijf jaar is er behoefte aan circa dertig koop- en huurwoningen in Haarle. Dat blijkt uit een enquête die is uitgevoerd door Plaatselijk Belang Haarle. Maar liefst 680 inwoners van het dorp werkten mee. Met name de jongeren tot 30 jaar en ouder wordende inwoners vanaf 50 jaar vulden de vragenlijst in.

Plaatselijk Belang Haarle verwachtte over de komende vijf jaar uit te komen op een behoefte van ongeveer twintig woningen. "Het verschil in behoefte kan verklaard worden doordat er in de afgelopen jaren weinig kansen zijn geweest voor jongeren, zowel in nieuwbouw als in de bestaande bouw. Een inhaalslag is daardoor nodig." Plaatselijk Belang Haarle denkt dat er nog een extra groei van vijf tot tien woningen nodig kan zijn als de N35 wordt opgewaardeerd.

Plaatselijk Belang Haarle adviseert om de nieuwbouw in meerdere fases op te pakken. Afhankelijk van het tempo waarin woningen verkocht worden, kan zo ingespeeld worden op de vraag. In de eerste fase zouden dan vijftien tot twintig woningen kunnen worden toegevoegd. "Hiervan raden we aan minimaal tweederde als koopwoning aan te bieden. De overige toevoeging kan aan woningcorporatie Reggewoon worden aangeboden. In de huur gaat het om uitsluitend levensloopbestendige woningen. In de tweede fase kunnen nogmaals tien tot vijftien woningen worden toegevoegd, afhankelijk van de toevoeging in de eerste fase."
Plaatselijk Belang Haarle raadt aan om bij de nieuwbouw te focussen op het aanbieden van een echt startersproduct: rijwoningen in de koopsector. "Daarbij kunnen in kleinere aantallen levensloopbestendige woningen worden aangeboden voor ouderen in koop en huur. Aan grotere producten zoals tweekappers, vrijstaande woningen of kavels kan beperkt ruimte worden gegeven, mits er door doorstroming niet voldoende woningen van dit type vrijkomen. Dit zou beter passen binnen een tweede of derde fase."

Op 25 juni gaat Plaatselijk Belang Haarle met alle betrokkenen aan tafel op ‘spijkers met koppen’ te slaan. November 2019 heeft Plaatselijk Belang de gemeente toegezegd het tekort aan te tonen. De daad is bij woord gevoegd en nu zijn de overheden aan zet.

Plaatselijk Belang Haarle voorziet problemen als er alsnog te lang gewacht wordt met bouwen. "Heel simpel gezegd: als jongeren vertrekken uit Haarle, komen er minder kinderen op de basisschool hier, krijgen verenigingen minder leden, enzovoorts. Wil je het dorp leefbaar houden, moet er wel wat gaan gebeuren nu.”

Meer berichten
 
Auto zoeker