Grotestraat veiliger als auto's geweerd worden?

NIJVERDAL - Het gedeelte van de Grotestraat tussen de Máximastraat en de Meijboomstraat wordt door velen als onveilig ervaren. De gemeente wil daarom met een proef bekijken of de verkeersveiligheid verbeterd kan worden.

Voor dit deel van de Grotestraat geldt een maximumsnelheid van 15 km/u. Toch wordt er veelvuldig harder gereden. Door eerder al bloembakken te plaatsen is een poging gedaan de situatie te verbeteren. Ook is er een vrachtwagenverbod om de overlast van het vrachtverkeer te verminderen. Bij Konijnenbelt slaapcomfort gaat het allemaal redelijk maar vooral op en rondom de T-splitsing bij de Zuivelhoeve is het gevaarlijk winkelen voor voetgangers, kinderen en mensen met een beperking. Daarom wordt vanaf woensdag 15 juli tot en met zondag 16 augustus een proef gehouden, waarbij de Grotestraat deels afgesloten wordt voor gemotoriseerd verkeer. De gemeente wil graag weten hoe de maatregel in de praktijk gaat uitpakken voordat er tot definitieve sluiting wordt overgegaan. De proef zal na 16 augustus met onder meer de bewoners van de straat worden geëvalueerd. Wat vinden de aanliggende ondernemers van het plan? Dennis van Dam van de Gulle Goedzak is heel positief over het afsluiten van de straat: “Een compliment aan de gemeente. Ze nemen de huidige onveilige situatie op deze kruising serieus en gaan er wat aan doen samen met de ondernemers. Een veilige situatie zorgt ervoor dat je relaxed gaat shoppen en genieten. Dat komt het hele centrum ten goede. Je kunt dan een groot vierkant lopen in een geheel autovrije zone. Ik ben zeer positief."

Ook Arjan Schepers van de Zuivelhoeve ziet de afsluiting wel zitten: "Mag van mij gelijk definitief." Hij nodigt Hart van Nijverdal uit om eens een tijdje voor zijn winkel te gaan zitten (met een kop koffie van hem) om de huidige situatie op deze kruising te aanschouwen. “Je kunt je niet voorstellen hoeveel bijna ongelukken hier dagelijks plaatsvinden. Het is ook niet zo dat de doorstroom van verkeer door Nijverdal wordt afgesloten maar het wordt gewoon verlegd. De route gaat dan langs alle parkeerplaatsen. Super! De proef zal zorgen voor meer rust, meer veiligheid, meer winkelplezier. Het mag van mij dus wel direct een definitieve wijziging worden!"

Maar er klinken niet louter positieve geluiden. Gerben Jansen van beddenspecialist Konijnenbelt: “Ik ben verbaasd… Ik heb dit nieuws in de krant gelezen, een paar dagen voordat de gemeente als proef de Grotestraat twee maanden wil afsluiten. Er is totaal geen overleg geweest. 1,5 jaar heeft de co-creatie zich ingezet en dan komt dit plan als uitkomst. Natuurlijk zijn er verbeterpunten mogelijk voor dit deel van de Grotestraat, maar ik vind afsluiten niet nodig en het is ook niet de afspraak. We hebben inmiddels een actiecomité bestaande uit ongeveer 20 ondernemers die zich grote zorgen maken over de huidige gang van zaken. Zij zijn tegen een afsluiting, maar willen zeker de veiligheid hier vergroten."

Wat te verwachten
Ter hoogte van de Máximastraat en de Meijboomstraat worden hekken geplaatst met daarop de ‘verboden in te rijden’-borden. Op de Constanijnstraat, Van der Muelenweg, Grotestraat (ter hoogte van Lidl en de Esweg), De Joncheerelaan en Smidsweg worden voorwaarschuwingsborden geplaatst over de afsluitng. Daarbij wordt aangegeven dat de parkeergarage Henri Dunant en Jumbo bereikbaar zijn. Ook worden omleidingsborden geplaatst voor het doorgaande verkeer. Winkels en bewoners binnen het afgesloten gebied kunnen een ontheffing krijgen om te kunnen bevoorraden of personen/goederen thuis af te leveren.

Meer berichten
 
Auto zoeker
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvannijverdal.com&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=744" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>