Column: Hout moet

Det hele coronagedoe hef oons de vekaansie mooi in de warre ‘eschupt, of nie dan.

Veurig joar maak’n wie nog varre reizen noar allerlei eksotiese laand’n, dit joar zit groot deel van oons ’n bitje bie ‘t huus te kiek’n. Joa, wie kunt op vekaansie in eig’n laand, ma volgens mie dut 80 % van de bevolking det al, dus de kaans is groot da’j op camping ‘De Mosterdpot’ in Tjerkewerd buurvrouw Astrid teeg’nkomt. Doar zit ie toch ech nie op te wach’n.

Dus zuuk ie het lokaal en regionaal. Det hef bes wat veurdeel’n, de taalbarriere valt vot en ’t schealt oe bes wat in de benzine. Ma ja, den Holterbarg ken ie zo’n bitje van buut’n en ’t gebied tussen Holt’n en Enter trekt oe nie umdat de kaans groot is da’j doar ’n Riessender teeng’komt. ’n Achterhoek? Gevoarluk, veur da’j ’t in de gaat’n hebt zit ie in Duutsland en wie hadd’n of’esprökk’n dat wie in eig’n laand zoll’n bliem’n.

Ma wat mu’j dan? Hoe krie’j dan die vekaansiedaag’n op?

Veurige wekke heb ik mie ’n fossen schoerpapier en varfe ‘ehaald, wat raam’n en kezien’n van ’t huus kon’n wel wat varfe gebruuk’n.

Keal, zo ku’j ’t vekaansiegeld wel opkrieg’n, veur ’t zelfde geld ko’j ’n paar joar terugge de hele stroate schilder’n. Um de pries te drukk’n heb ik ’t schoerpapier an twee kaant’n gebruukt, ma det scheut nie op. Met ’n halven dag hung mie al ‘t geschilder kats ‘n haals uut. Deur ‘t geschoer zat ’t hele huus onder ’t stof, zat er varfe op ’n oprit en an de buut’nmuur’n en wis buurvrouw Astrid (den was ok bie ‘t huus) mie te vertell’n dat ik grondvarve en plakbaand had mutt’n gebruuk’n. Noa ’n hoop geknooi en nog drie ongeschilderde roet’n bin ik ter wel kloar met.

‘k Bin noe in ’n tuin gangs. Völle wille he’k ter nie van, ‘k heb niks met tuin’n.

Nee, wat det betreft hef de corona oons ’t lem’n mooi op ’n kop ‘ezet, of nie dan. Ma wie mut er met mekaar toch ma het beste van zien te maak’n en, wat belangriek is, veural moed holl’n. Det leste zol ik ok teeg’n alle vekansiegangers in Nijverdal will’n zegg’n: Hout moet.

Past goed op en doe ´t hènig an,

Jan Ebeltjes

Meer berichten
 
Auto zoeker