Politiek niet blij met subsidieverdeling

OVERIJSSEL - “Onbegrijpelijk, onaanvaardbaar en volkomen krom.” Zo bestempelen SP, PvdA en CDA het voornemen van het Fonds Podiumkunsten om de komende jaren nul euro subsidie te geven aan Overijsselse muziek- en toneelgezelschappen.

“Het schip met geld vaart weer eens naar Amsterdam, en de rest van het land heeft het nakijken. Dit kunnen we echt niemand uitleggen. De provincie moet direct protest aantekenen tegen deze bizarre gang van zaken.”, aldus de partijen. Het Fonds Podiumkunsten verdeelt de komende vier jaar 21 miljoen euro subsidie. Als het aan het Fonds ligt gaat de Randstad er met 88 procent van dat bedrag vandoor. Maar liefst 54 procent van het geld landt in Amsterdam. Gezelschappen uit Gelderland, Flevoland en Overijssel krijgen niets. “Het motto van het Cultuurbeleid van deze minister lijkt niet ‘Cultuur voor iedereen’, maar ‘Cultuur voor iedereen in de Randstad’”, schrijven de Overijsselse partijen.

Niets gehonoreerd
Ze zijn geschrokken door het gebrek aan regionale spreiding. “Elf Overijsselse theatergroepen hebben een aanvraag gedaan. Niet één daarvan is gehonoreerd. Het gaat er bij ons echt niet in dat dat redelijk of billijk is. Er lijkt echt nul aandacht te zijn voor de kwaliteit die het oosten in huis heeft.” De partijen willen dat de provincie protest aantekent bij minister Van Engelshoven. Bovendien moet Overijssel samen met andere provincies optrekken om een betere regionale spreiding van subsidies voor elkaar te krijgen. De Tweede Kamer moet zich nog uitspreken over de verdeling.

Vaak gehoorde klacht
De politieke irritatie over de verdeling van dit soort gelden is helaas niet een op zichzelf staand fenomeen. De afgelopen jaren werd al vaker aandacht gevraagd voor dit soort ongelijke verdelingen; het ging hierbij veelal om infrastructurele investeringen zoals aanleg en opwaardering van wegen.

Meer berichten
 
Auto zoeker