Energietransitie: Haarle maakt keuzes

HAARLE - De komende weken staat Haarle voor een belangrijke keuze over de toekomstige elektriciteitvoorziening. Iedere Haarlenaar krijgt de mogelijkheid om mee te beslissen.

Over enige weken ontvangt ieder huishouden, dat lid is van Plaatselijk Belang Haarle een stembiljet. Zij vinden het belangrijk dat alle huishoudens in Haarle de kans krijgen zich uit te spreken over dit complexe vraagstuk. Zij realiseren zich goed dat er ook Haarlenaren zijn, die geen lid zijn van Plaatselijk Belang en het gele boekje “Informatie Haarle” niet ontvangen. Gezien het belang van de energietransitie, die iedereen raakt, heeft het bestuur PB Haarle besloten om ook ‘niet-leden’ uit te nodigen deel te nemen de stemming.

Tijdelijk lidmaatschap
Om iedereen deel te laten nemen aan de stemming introduceert Plaatselijk Belang Haarle een tijdelijk lidmaatschap. Het bestuur nodigt niet-leden uit zich aan te melden voor een tijdelijk gratis lidmaatschap dat geldig is tot 31 december 2020. Zo kunnen alle huishoudens met postcode 7448 aan de stemming deelnemen. Natuurlijk bent u ook als volwaardig lid van harte welkom. U kunt zich aanmelden via email: plaatselijkbelang@haarle.com Mocht u nog iemand weten die geen lid is, wilt u dit bericht dan onder de aandacht brengen?

Meer berichten
 
Auto zoeker