Gemeente steekt organisaties financiële hart onder de riem

HELLENDOORN - De gemeente Hellendoorn komt wijk-, dorp-, jeugd- en culturele organisaties, die voor hun accommodaties de afgelopen maanden wel de kosten zagen doorlopen,maar hun inkomsten in verband met coronamaatregelen grotendeels zagen verdampen, financieel tegemoet.

Het gaat om het kwijtschelden van huur- of gebruikersvergoedingen als organisaties een gemeentelijke accommodatie gebruiken of om een concrete financiële bijdrage van meestal 1.000 euro als organisaties hun gebouwen in eigendom hebben. Gekozen is voor een simpele ondersteuning zonder dat daar allerlei bureaucratische aanvraagprocedures aan verbonden zijn. Het college spreekt van een hart onder de riem voor organisaties die een belangrijke maatschappelijke en/of culturele functie vervullen. Behalve ZINiN en HOi Media gaat het om wijk- en buurtverenigingen, dorpshuizen, scouting, muziekverenigingen en musea. Met de tegemoetkoming is voor 2020 een bedrag gemoeid van 85.668 euro. Het rijk heeft via het gemeentefonds voor dit soort ondersteuning middelen beschikbaar gesteld.

Belangrijke steun
Voor kleinere organisaties is deze steun bijzonder welkom. Zij moeten het vaak ook doen zonder diverse inkomsten die belangrijk zijn voor hun voortbestaan; bijvoorbeeld de kopjes koffie die een buurthuis schenkt aan deelnemers van activiteiten. Goede ondersteuning van deze organisaties is belangrijk omdat deze direct bijdragen aan de leefbaarheid in de gemeenschap.

Meer berichten
 
Auto zoeker