Vroege signalering van schulden helpt problemen voorkomen

Vroege signalering van schulden helpt problemen voorkomen

HELLENDOORN - Vanaf 1 januari 2021 kunnen gemeenten eerder mensen helpen die door schulden in de problemen dreigen te komen. Dat is mogelijk door een wijziging in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

Bepaalde bedrijven en instanties mogen sinds 1 januari 2021 gemeenten waarschuwen als zij constateren dat klanten hun rekeningen niet betalen. Het gaat hierbij om verhuurders van woningen, drinkwaterbedrijven, energieleveranciers en zorgverzekeraars. Ze hebben hiervoor niet eerst toestemming nodig van de klant. De bedrijven en instanties geven een signaal als hun eigen inspanningen de betalingsachterstanden niet kunnen oplossen. Dan gaat het om inspanningen zoals het aanbieden van een betalingsregeling en persoonlijk contact zoeken. Een gemeente is verplicht om na het ontvangen van een signaal van bijvoorbeeld een verhuurder de betreffende persoon met schuldproblemen uit te nodigen voor een gesprek. Iemand mag de aangeboden hulp van de gemeente overigens weigeren.

Trek aan de bel
Uiteraard hopen gemeenten dat mensen deze wel aan zullen nemen. Deze brede benadering is namelijk in veel gemeenten al een goed middel om escalatie van schulden te voorkomen. Vaak trekken mensen pas aan de bel wanneer het te laat is. Kleine schulden zijn vaak goed op te lossen met een duwtje in de juiste richting, maar veel mensen komen liever niet uit voor hun beginnende schulden. Momenteel is er ook specifieke aandacht voor een nieuwe groep mensen die als gevolg van de crisis in de problemen komen. Zij zijn vaak ook op de hoogte van de diverse mogelijkheden om hulp te krijgen.

Hulp nodig?
U kunt zelf al veel doen als problemen zich beginnen op te stapelen. Het is belangrijk om zo snel mogelijk actie te ondernemen om financieel niet van de regen in de drup te raken. Zorg allereerst voor overzicht: sorteer de betaalde en onbetaalde rekeningen. Maak onderscheid tussen vaste lasten en andere kosten. Bij één of twee onbetaalde rekeningen kunt u contact opnemen met de schuldeisers. Er zijn vaak regelingen te treffen. Vraag hulp als u moeite heeft met het ordenen van uw administratie. Hellendoorners die dit eerst zelf willen proberen te regelen kunnen kijken op: www.zelfjeschuldenregelen.nl Wanneer u er niet uitkomt of schulden echt al problematisch zijn, kunt u contact opnemen met schuldhulpverlening van de gemeente. Een schuldhulpverlener maakt dan met u een afspraak waar de schulden doorgenomen worden. Deze maakt dan uiteindelijk een plan van aanpak om weer uit de schulden te komen. Op https://burgerloket.hellendoorn.nl/home/product/hulp-bij-schulden staat meer informatie en achtergronden over hulp bij schulden.

Meer berichten
 
Auto zoeker