Column: Hoe zit het met de overdrachtsbelasting?

Sinds 1 januari 2021 gelden nieuwe percentages voor de overdrachtsbelasting die moet worden betaald als iemand eigenaar wordt van onroerend goed.

Starters

Starters betalen geen overdrachtsbelasting over de woning die zij kopen om zelf in te gaan wonen. Deze vrijstelling voor de overdrachtsbelasting kan één keer worden gebruikt. Als starter wordt gezien:

  • iemand die tussen de 18 en 35 jaar oud is, én
  • zelf in de woning gaat wonen, én
  • nog niet eerder gebruik heeft gemaakt van de startersvrijstelling.


Vanaf 1 april 2021 geldt dat de startersvrijstelling alleen kan worden gebruikt als de koopprijs van de woning € 400.000,- is of lager. Tot die datum maakt het voor de startersvrijstelling niet uit wat de koopprijs van de woning is.

Wordt een starter samen met een partner eigenaar van de woning en wordt de partner niet als starter gezien? Als ze 50/50 eigenaar worden van de woning, moet over de helft van de koopprijs 2% aan overdrachtsbelasting worden betaald.

Andere situaties

Wie geen starter is en een woning in eigendom krijgt om zelf in te gaan wonen, betaalt 2% aan overdrachtsbelasting over de koopprijs. Dat was vóór 2021 ook al zo.
Nieuw is het percentage dat geldt voor kopers die niet zelf in de woning gaan wonen, bijvoorbeeld als het gaat om een recreatiewoning of om ouders die een woning kopen voor hun studerende kinderen. In die gevallen moet 8% aan overdrachtsbelasting worden betaald. Ook bij de koop van een perceel grond of een bedrijfshal geldt sinds dit jaar een percentage van 8% voor de overdrachtsbelasting. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor aandelen in een zogenoemde ‘vastgoed-BV’. Het algemene percentage van ‘6%’ bestaat niet meer.

Formulieren van de Belastingdienst

Als u een woning koopt om zelf in te gaan wonen geldt een lager percentage (2% of 0%) voor de overdrachtsbelasting dan in andere situaties. Om hiervoor in aanmerking te komen nemen wij voor u een tekst op in de akte. U moet zelf ook nog wat doen, namelijk een formulier van de Belastingdienst invullen. Wij zorgen dat bij de ondertekening van de akte van overdracht het juiste formulier van de Belastingdienst voor u klaar ligt zodat u dat kunt ondertekenen; wij maken het dan verder voor u in orde.

Wij helpen u graag als u vragen hebt over de overdrachtsbelasting en u advies wilt bijvoorbeeld over het al dan niet gebruiken van de startersvrijstelling.

Notariskantoor Oude Engberink

Meer berichten
 
Auto zoeker