Jaarvergadering Plaatselijk Belang Daarle op woensdag

DAARLE - Het bestuur van het Plaatselijk Belang Daarle (PB Daarle) nodigt al haar leden uit om via teams deel te nemen aan de jaarvergadering. Deze wordt woensdag 21 april om 20.00 uur gehouden.

Ondanks alle coronamaatregelen heeft het bestuur en alle werkgroep leden niet stil gezeten de afgelopen tijd. Zij willen u graag op de hoogte brengen van het werk dat door PB Daarle is verzet. Naast enkele vaste onderwerpen zoals het (financieel) jaarverslag en de bestuurswisselingen zullen ze aandacht schenken aan een aantal actuele zaken. Vorig jaar is er voor Daarle een prachtige vlag ontworpen en uitgedeeld, de ontwerper hiervan zal in het zonnetje worden gezet. De woningbouw in Daarle wordt besproken omdat uit de enquête ‘woningbehoefte’ is gebleken dat hier een dringende noodzaak bestaat in Daarle. Het haalbaarheidsonderzoek voor de multifunctionele accommodatie is gepresenteerd aan de burgemeester en wethouders en intern bespreekt de gemeente nu de ins en outs met de verschillende partijen.

Energietransitie
Zoals u niet ontgaan zal zijn hebben de energiewerkgroepen de laatste twee jaar heel wat energie gebruikt voor de input van het plan ‘Daarle energieneutraal 2030’, wat op de website www.pbdaarle.nl te vinden is. Eind november 2020 is er een enquête geweest om de inwoners van Daarle te vragen hoe zij in de energietransitie staan en zijn er afspraken gemaakt met de eigenaar van het nieuwe zonnepark in Daarle. Ook hierover hoort u meer tijdens de vergadering. Als kers op de taart is het gelukt om bestuursleden te vinden voor de coöperatie ‘Energiek Daarle’, deze zullen ook tijdens de vergadering aan u worden voorgesteld.

Praat mee
Zoals gebruikelijk zullen ook burgemeester Raven met een aantal wethouders aansluiten en is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Aanmelden voor de jaarvergadering kan door een mail te sturen naar aanmeldenjaarvergadering@pbdaarle.nl.

Meer berichten