Foto: Shutterstock

CDA vraagt aandacht voor drugspreventie

HELLENDOORN - Het CDA Hellendoorn heeft deze week extra aandacht gevraagd bij het college van B&W om drugspreventie toe te voegen aan het nieuw op te stellen lokale preventieakkoord.

Het CDA is blij dat de gemeente proactief inzet op een gezonde leefstijl voor alle inwoners. In het akkoord ligt de nadruk op de thema’s roken, alcohol en overgewicht. Het CDA Hellendoorn mist hierin echter nog het thema drugs. In een informatiesessie met de politie en MEE kwam naar voren dat er ook in Hellendoorn een mate van drugsoverlast en problematiek is. Ook heeft het CDA al vaker aandacht gevraagd voor het risicovolle gebruik van lachgas door de jeugd. Met een brief aan het college riepen zij deze week dan ook op om het thema drugs weer toe te voegen aan dit akkoord. Juist nu is het een goed moment om bovenop dit thema te zitten, aangezien de crisis problematisch middelengebruik in de hand werkt.

Meer berichten
 
Auto zoeker