Burgemeester Raven sluit perceel, woning en opstallen

HELLENDOORN - Op 3 mei 2021 is op last van burgemeester Anneke Raven van de gemeente Hellendoorn een perceel inclusief woning en opstallen aan de Reefhuisweg in Hellendoorn gesloten voor een periode van drie maanden op grond van Opiumwet.

De politie trof in de woning een professionele hennepkwekerij aan. Ook is op het erf en in de andere opstallen hennep gerelateerd materiaal gevonden. Mede op basis van regionaal gemaakte afspraken en nauwe samenwerking tussen gemeenten, politie en Openbaar Ministerie voert ook de gemeente Hellendoorn een sluitingsbeleid bij het aantreffen van hennepkwekerijen. Dit sluitingsbeleid is niet alleen bedoeld om een einde te maken aan de drugshandel en de overlast, maar ook om de aanloop van drugsgebruikers en criminelen te stoppen.

Verstoring
De gemeente Hellendoorn treedt in samenwerking met de politie en het Openbaar Ministerie streng op tegen drugshandel. Reden hiervoor is dat de handel in en het gebruik van drugs de veiligheid, gezondheid en het woon- en leefklimaat ernstig aantasten. Burgemeester Anneke Raven: “Wij tolereren geen drugs in onze gemeente, omdat drugs de gezondheid van mensen ernstige schade toebrengen. Bovendien zorgen drugs en de handel in verdoven middelen voor een verstoring van de openbare orde en leidt dit tot een onveilige leefomgeving van anderen. Hennepteelt is schadelijk voor mens, dier en natuur. Het is daarom van groot belang dat hennepkwekerijen zoveel mogelijk worden voorkomen en worden opgespoord. Daarbij kunnen wij de hulp van onze inwoners goed gebruiken.”

Blijf melden
Help mee om uw eigen buurt weer veilig te maken. Zeker nu in tijden van COVID-19 veel wordt thuis gewerkt zullen bijzondere situaties eerder opvallen. Vermoedt u dat ergens een hennepkwekerij zit of ziet u verdachte situaties waarvan u het gevoel heeft dat er iets niet klopt? Meld dit bij de politie of op het nummer 0900-8844 of bij spoed via 112. Anoniem melden kan ook via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. “Elke inwoner van de gemeente Hellendoorn moet zich veilig voelen in de eigen leefomgeving. Daarom is het belangrijk dat inwoners verdachte situaties, (vermoedens van) drugshandel en hennepkwekerijen blijven melden. Dat is in het belang van ieders veiligheid”, aldus burgemeester Raven.

Meer berichten
 
Auto zoeker