Foto: Leonie Smit

Regelmatig ‘bakkie doen’ met de (interculturele) buren

NIJVERDAL - Platform WO 2 Overijssel organiseert in kader van Wereldvluchtelingendag op 20 juni een dialoog over diversiteit en intercultureel samenleven op donderdag 1 juli in Memory Vrijheidsmuseum te Nijverdal. Aanvang 19.30 uur. Opgave noodzakelijk.

Het thema van vluchtelingen zorgt voor veel discussie in Nederland. Burgers zijn verdeeld over of en hoe vluchtelingen moeten worden opgevangen. Aan de ene kant is er sprake van solidariteit met vluchtelingen, aan de andere kant maken mensen zich grote zorgen. Ieder jaar komen nieuwe statushouders in Nederland wonen. Mensen vanuit de hele wereld met een andere culturele achtergrond en taal. Het is belangrijk dat zij onderdeel gaan uitmaken van de Nederlandse samenleving. Maar door de andere taal en achtergrond is er naast een taalkloof ook een culturele kloof te overbruggen. Door aandacht te hebben voor deze culturele kloof, vergroten we de kans op succesvolle integratie en participatie van statushouders.

De dialoog aangaan
Op 20 juni is het Wereldvluchtelingendag. Vluchtelingen gaan in de tuin bij mensen bakkie doen. Maar hoe gaat het nu met de integratie van deze mensen in de gemeente Hellendoorn? Worden er veel ‘bakkies’ gedronken? Zien we vluchtelingen niet alleen maar als probleem maar herkennen we ook dat ze van waarde kunnen zijn? Daarover organiseert het Platform WO 2 in Overijssel, waar het Memory Vrijheidsmuseum onderdeel van uitmaakt, op donderdag 1 juli om 19.30 uur in het Memorymuseum een dialoog. Vluchtelingen, mensen van Vluchtelingenwerk, politie, onderwijs en politiek praten met elkaar onder leiding van een dialoogcoach hoe het gaat, wat niet goed gaat, hoe het beter kan, wat er beter kan. De dialoog aangaan betekent: samen in gesprek zijn, praten met elkaar, luisteren naar elkaar. Bij een dialoog zijn geen winnaars en geen verliezers, het gaat niet over gelijk hebben of gelijk krijgen.

Deelnemen
Belangstellenden zijn ook van harte welkom om dit gesprek te volgen en waar mogelijk daar ook aan deel te nemen. Door de coronabeperkingen moet wel de 1,5 meter in acht worden genomen. Daardoor is het aantal mensen gelimiteerd en moet men zich wel opgeven. Dit kan door een mailtje te sturen naar de projectleider Jos van den Born, jos@josvandenborn.nl. Wat kan er zoal aan de orde komen: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat vluchtelingen zo snel mogelijk deelnemen aan de samenleving? Hoe gaan burgers om met de groeiende groep vluchtelingen? Hoe moet Nederland omgaan met asielaanvragen? Wat voor rol spelen de gemeentes? Gaat het goed met onderwijs, begeleiding, huisvesting? Doen zij het wel goed? Zorgt de regelgeving rondom arbeidsmarktintegratie niet voor het tegenovergestelde? Is het strenge onderscheid tussen politieke en economische vluchtelingen nog houdbaar? Moeten economische vluchtelingen niet - onder voorwaarden - makkelijker toegelaten worden?

Meer berichten
 
Auto zoeker