Week tegen Ondermijning

HELLENDOORN - De gemeente schenkt deze week extra aandacht aan de Week tegen Ondermijning. Nederlandse gemeenten, politie en andere overheden willen zo mensen weerbaarder maken tegen deze vormen van criminaliteit.

Ondermijnende criminaliteit is een brede benaming voor diverse vormen van criminaliteit die de samenleving als geheel onveiliger maken. Vaak gaat het dan om een verweving van de boven- en onderwereld, waardoor mensen die hierin betrokken raken in grote problemen kunnen komen.

Meer ondermijning
In crisistijden zoals nu zien we ook het risico op ondermijning toenemen. Een voorbeeld dat vaak naar voren komt zijn criminelen die bijvoorbeeld schuren of loodsen willen huren om hier een wietkwekerij of drugslab te vestigen. Voor verhuurders die hun inkomsten terug zagen lopen is zo’n aanbod moeilijk te weerstaan. De gemeente en politie adviseren dan ook om altijd goed te controleren met wie men precies in zee gaat. De gevolgen kunnen immers groot zijn.

Verweving
Andere vormen van ondermijnende criminaliteit kunnen subtieler zijn. Zo zagen we dat horecaondernemers benaderd werden met ‘giften’ of gunstige leningen in de crisistijd. Criminelen proberen zich zo binnen te wurmen in een bestaand bedrijf, waarna de legitieme eigenaar uiteraard wat terug moet doen. Dit werkt dan weer witwassen van crimineel geld en andere problemen in de hand. Ook bijvoorbeeld autobedrijven, zonnestudio’s, kleine supermarkten en dergelijke zijn relatief kwetsbare branches voor ondermijnende criminaliteit. Kijk ook op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ondermijning.

Meer berichten
 
Auto zoeker