<p>In 2019 lag de rotonde aan de Helmkruidlaan er zo bij. Veel is gedaan om de veiligheid van fietsers te verbeteren, maar nog niet voldoende.&nbsp;</p>

In 2019 lag de rotonde aan de Helmkruidlaan er zo bij. Veel is gedaan om de veiligheid van fietsers te verbeteren, maar nog niet voldoende. 

Helmkruidlaan krijgt fietspad aan de noordkant

NIJVERDAL - Om de veiligheidsproblemen voor fietsers aan de Helmkruidlaan op te lossen kiest het college voor fietspaden aan beide kanten van deze weg.

De rotonde op de kruising Helmkruidlaan – Baron van Sternbachlaan in Nijverdal is al jarenlang niet veilig genoeg voor fietsers. Er vinden geregeld (bijna) ongevallen plaats tussen fietsers en auto’s. In 2014 is er een uitgebreid onderzoek gedaan naar de problematiek op dit kruispunt. Daaruit bleek dat een belangrijk deel van de (bijna) ongelukken plaatsvond en -vindt doordat fietsers uit een ‘onverwachte’ richting komen. Oorzaak is het tweerichtingenfietspad aan slechts een kant van de weg waardoor fietsers in tegengestelde richtingen de rotonde passeren. Maatregelen die in het verleden genomen zijn om de automobilist er op te attenderen dat er fietsers in twee richtingen oversteken, hebben tot op heden onvoldoende effect gehad. 

Oplossing
In 2019 nam de gemeenteraad een motie aan waarin werd gesteld dat het resterende bedrag van de veiligheidsmaatregelen aan de Schuilenburgerweg konden worden ingezet om de problematiek bij de rotonde Helmkruidlaan - Baron van Sternbachlaan afdoende op te lossen.

Die oplossing is nu volgens het college een nieuw fietspad aan de noordkant van de Helmkruidlaan en het terugbrengen van het tweerichtingenfietspad aan de zuidkant tot een eenrichtingpad. Zo wordt het fietsverkeer op deze route afgehandeld op de manier zoals dat in verreweg de meeste gevallen elders ook gebeurt. Onverwachte en dus gevaarlijke situaties worden daardoor voorkomen. 

Beslissing
Als de raad in september positief beslist over het plan en de financiering, wordt het fietspad tussen de Koersendijk en de Morgenster eenrichtingverkeer van Nijverdal naar de Kruidenwijk. Aan de noordkant wordt dan eenzelfde fietspad gerealiseerd dat ruime biedt voor het fietsverkeer vanaf de Kruidenwijk naar Nijverdal.

Meer berichten
 
Auto zoeker