<p>28 kandidaten hebben laten weten in de voetsporen van burgemeester Anneke Raven te willen treden.</p>

28 kandidaten hebben laten weten in de voetsporen van burgemeester Anneke Raven te willen treden.

28 kandidaten voor burgemeesterspost

HELLENDOORN - Tot 9 juli kon er gesolliciteerd worden voor het burgemeestersambt in Hellendoorn dat per 15 december vacant is door het vertrek van burgemeester Anneke Raven. 

28 personen hebben bij Commissaris van de Koning Andries Heidema hun interesse kenbaar. Tussen de sollicitanten bevinden zich 5 vrouwen en 23 mannen in de leeftijd van 29 tot 60 jaar. Twintig kandidaten hebben of hadden een hoofdfunctie in het openbaar bestuur, acht sollicitanten hebben een andere professionele achtergrond. Onderling is sprake van een grote politieke diversiteit. 

Met het sluiten van de sollicitatietermijn begint de volgende fase, waarbij de Commissaris van de Koning zich verder verdiept in de sollicitanten en gesprekken voert. Daarna deelt hij zijn bevindingen met een vertrouwenscommissie uit de raad en wordt een selectie gemaakt. Deze commissie gaat met de geselecteerde kandidaten in gesprek en brengt verslag uit aan de raad. Ook volgt een aanbeveling. Het is uiteindelijk aan de raad om de beste kandidaat bij de (demissionair) minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor te dragen. De minister bereidt het Koninklijk Besluit voor waarbij de burgemeester wordt benoemd.

Meer berichten
 
Auto zoeker