Column: Nieuw op het gebied van levenstestamenten: de vaccinatieclausule

Bij het vaccineren tegen COVID-19 komt een hele papierwinkel kijken. Ouderen die in het verpleeghuis zijn gevaccineerd moesten toestemming geven voor de vaccinatie. Als ze dat zelf niet kunnen, dan kan de wettelijke vertegenwoordiger dat doen. Maar er is niet altijd een door de rechter benoemde bewindvoerder en curator. Veel vaker is er een vertegenwoordiger op basis van een levenstestament. Zo’n vertegenwoordiger mag door het levenstestament alle beslissingen namens iemand nemen. Verwacht wordt dat er ook in de toekomst nog vaccinatie nodig is. 

Ons kantoor is aangesloten bij Netwerk Notarissen, die een vaccinatieclausule heeft ontwikkeld. Deze clausule is bedoeld voor in het levenstestament. Met de vaccinatieclausule komt expliciet in het levenstestament te staan dat de vertegenwoordiger toestemming kan geven voor de vaccinatie, een vaccinatieafspraak kan maken, de gezondheidsverklaring kan invullen en ook toestemming kan verlenen voor het delen van de vaccinatiegegevens met het RIVM en andere instanties. De vaccinatieclausule geldt ook voor andere vaccinaties zoals bijvoorbeeld de griepprik. 

In het levenstestament wijs je een vertrouwenspersoon (of meerdere vertrouwenspersonen, bijvoorbeeld je kinderen samen) aan die namens jou beslissingen neemt als je dat zelf tijdelijk of definitief niet meer kunt of niet wilt. Bijvoorbeeld omdat je de rompslomp niet meer wilt als je op hoge leeftijd bent. Of als je door ziekte (bijvoorbeeld dementie komt veel voor) zelf je zaken niet meer kunt regelen, bijvoorbeeld het betalen van rekeningen, het bijhouden van je administratie en het doen van belastingaangiften, maar ook het zorgen voor je huisdieren etc. 

Ook kun je in een levenstestament opnemen wat er moet gebeuren als je niet meer thuis kunt wonen. Wil je dan thuis verpleegd worden of toch naar een verpleeghuis? En wat moet er met je huis en inboedel gebeuren als je niet meer thuis kunt wonen? Veel mensen die een levenstestament maken, denken ook na over medische zaken, zoals bijvoorbeeld welke behandelingen ze nog willen ondergaan in de laatste fase van hun leven en wie hun medische belangen mag gaan behartigen. 

Neem voor meer informatie hierover contact op met ons kantoor.

Notariskantoor Oude Engberink


Meer berichten
 
Auto zoeker