<p>Op 6 oktober is er in het Huis voor Cultuur en Bestuur een bijeenkomst over van regelarme bijstand naar een basisinkomen.</p>

Op 6 oktober is er in het Huis voor Cultuur en Bestuur een bijeenkomst over van regelarme bijstand naar een basisinkomen.

(Foto: HvN)

Van bijstand naar basisinkomen

HELLENDOORN - Wie in Nederland een bijstandsuitkering ontvangt heeft veel verplichtingen waaraan voldaan moet worden. Een kleine misstap, zoals iets vergeten te melden of niet op tijd de gevraagde informatie aanleveren, heeft vaak al gevolgen. Gemeenten lijken de bijstandsgerechtigden te wantrouwen. De discussie hierover is in Nederland in volle gang.

Afgelopen jaren is er geëxperimenteerd met “regelarme bijstand” in een aantal gemeenten. Thema’s als het wantrouwen van de gemeenten richting bijstandsgerechtigden en het grote aantal verplichtingen zijn hierbij uitdrukkelijk aan de orde geweest. Zo leidt begeleiding op basis van vertrouwen tot meer welzijn en tot minder beroep op de gezondheidszorg. Ook komt er meer structuur in het leven. Daarnaast leiden minder regels ook – zij het in geringe mate – tot meer uitstroom naar betaald werk. Over de ervaringen rond regelarme bijstand en de ontwikkelingen rond het basisinkomen in Nederland wil de werkgroep Basisinkomen in de gemeente Hellendoorn, in samenwerking met het Cliëntenplatform, u graag informeren en wel op 6 oktober. De informatieavond, geleid door Hans van Overbeeke, is op woensdag 6 oktober 2021 om 19.30 uur in Huis voor Cultuur en Bestuur.

Sprekers
De informatieavond ‘Van regelarme bijstand naar een basisinkomen’ wordt geopend door wethouder Margreet Overmeen-Bakhuis. Met daaropvolgend een korte uiteenzetting over de Werkgroep Basisinkomen Hellendoorn door Peter de Noord, voorzitter. Vervolgens zal Alexander de Roo, voorzitter van de Vereniging Basisinkomen ingaan op vragen als ‘Wat is eigenlijk een basiskomen?’, ‘Wat is te zeggen over de geschiedenis daarvan?’ en ‘Welke voorbeelden zijn te noemen en wat zijn de ervaringen?’. Verder is het woord aan Jochum Deuten, onderzoeker in het sociaal domein en initiatiefnemer van het “Vertrouwensexperiment Tilburg”, waarin een regelarme bijstand centraal stond. Hij vertelt onder andere over de opbrengsten van het experiment; niet alleen de wetenschappelijke uitkomsten, maar ook de opbrengsten in bredere zin. Uiteraard gaan we vervolgens met elkaar het gesprek aan.

Meer berichten
 
Auto zoeker