A. van Ipenburg

Renovatie clubgebouw mogelijk door subsidie

NIJVERDAL - Door het college van burgemeester en wethouders is een subsidie toegekend aan de Stichting Scouting De Reggegroep. Dit maakt renovatie van het clubgebouw aan de Duivecatelaan in Nijverdal mogelijk.

De scouting wil de keuken en het sanitair vernieuwen. Daarnaast is het ook de bedoeling te investeren in de verduurzaming van het clubgebouw, Blokhut ’t Iemenschoer. Verder wil de scouting het gebouw ook beter toegankelijk maken voor minder-validen. 

Om het gehele plan tot uitvoering te kunnen brengen, heeft de scouting een bijdrage van de gemeente gevraagd uit de 1/3-regeling (officieel de Nadere regels accommodatiebeleid gemeente Hellendoorn). Deze subsidie is bedoeld om 1/3 deel (met een maximum van € 100.000) van nieuw- of verbouw te bekostigen, waarbij minimaal 1/3 uit eigen middelen wordt gefinancierd. Gemeente Hellendoorn biedt verenigingen en stichtingen met deze subsidie in de vorm van een eenmalige bijdrage mogelijkheden voor nieuwbouw of voor het onderhouden en verduurzamen van hun accommodaties.

Aangezien vrijwilligers een groot deel van de werkzaamheden van de renovatie van het clubgebouw uitvoeren en deze werkzaamheden in geld worden gewaardeerd, wordt het voor de scouting mogelijk de verbouwing van hun accommodatie te financieren.

Meer berichten
 
Auto zoeker