Kavels Schoolstraat – Salomonsonstraat verloot

NIJVERDAL - Op donderdagochtend 11 november vond de loting van de zes bouwkavels aan de Schoolstraat en Salomonsonstraat in Nijverdal plaats. In restaurant De Sallandse Berg aan de Grotestraat in Nijverdal werden, onder toeziend oog van Notariskantoor Oude Engberink, de kavels voor de 2/1-kapwoning aan de Salomonsonstraat en de vier vrijstaande (geschakelde) woningen aan de Schoolstraat verloot. 

Van 25 oktober tot 8 november konden geïnteresseerden zich inschrijven voor de kavels op de voormalige locatie van de Prinses Ireneschool. De kavels zijn bedoeld voor levensloopbestendige woningen en er geldt geen aannemersverplichting. Dit betekent dat mensen zelf een woning mogen laten ontwerpen en bouwen. Wel moet het bouwplan voldoen aan de regels in het bestemmingsplan. De kavels variëren in oppervlakte van 246 m2 tot 426 m2 aan oppervlakte. En de prijzen liggen tussen de € 97.000 en € 166.700. Meer informatie is ook te vinden op www.hellendoorn.nl.   

Wethouder Margreet Overmeen – Bakhuis is blij met de grote belangstelling. “Het is mooi dat er zoveel interesse is. Na jaren van stilstand zijn we volop bezig met allerlei woningbouwprojecten.” Tussen 2018 en 2022 zijn er 347 wooneenheden bijgekomen. Het gaat dan bijvoorbeeld over Daarle-West, Hart van Noetsele, Aan de Tuinen, Kruidenwijk Zuid en Hellendoorn Noord. Het is mooi dat de voormalige locatie van de Prinses Ireneschool nu aan de beurt is en straks ook de voormalige OBD locatie in Nijverdal en de Blenkeschool in Hellendoorn. En op de wat langere termijn ‘De Grave’ in Haarle, delen van de Ten Cate terreinen, de locatie van Reggesteyn aan de Willem de Clerqstraat en de strook langs de Markt in Nijverdal. 

Het gaat niet vanzelf 

“We moeten ons wel realiseren dat zulke inbreidingsprojecten niet eenvoudig waar te maken zijn. Inbreiding is per definitie complex. Je hebt vaak te maken met particuliere grondeigenaren met eigen belangen en rechten, met Natura 2000-gebieden, er zijn financiële risico’s en je bent afhankelijk van tal van verplichte procedures die nogal tijdrovend kunnen zijn. Niettemin zijn we optimistisch en gaan we vol enthousiasme aan de slag om stapsgewijs de komende tien jaar aan de woonbehoefte van onze inwoners tegemoet te kunnen komen.” In de begrotingsvergadering van afgelopen dinsdag werden door de gemeenteraad meerdere moties ingediend voor een versnelling van de woningbouw in alle kernen. Een meerderheid van de raad stemde in met uitbreiding van de ambtelijke capaciteit om de problemen op de woningmarkt aan te pakken. “Daar ben ik ontzettend blij mee.” Want zo sluit de wethouder af: “iedereen die in onze mooie gemeente wil wonen, moet die kans krijgen.”

Meer berichten
 
Auto zoeker