Foto:

Raad van Kerken start voorbereiding

HELLENDOORN - De spandoeken waarmee gewezen wordt op de Kerstpakkettenactie voor de Minima worden nu gereed gemaakt. In de eerste week van december zullen ze geplaatst worden langs de wegen in de gemeente. De officiële start van de actie is op donderdag 2 december om 9.45 uur bij basisschool de Bongerd.

Middels de spandoeken van de Raad van Kerken wordt een oproep gedaan om de “Kerstactie voor de Minima” dit jaar te steunen met een financiële bijdrage. Het streven is om circa 700 bij de Raad bekende minimagezinnen met een levensmiddelenbon te verrassen. Met deze bon wordt het gezin in staat gesteld zelf een Kerstpakket samen te stellen.

De Raad wil met deze Kerstpakkettenactie de minimagezinnen met de feestdagen een ‘Steuntje in de rug’ geven. Het bezorgen van zo’n groot aantal bonnen lukt alleen, indien veel bedrijven, organisaties, scholen en particulieren besluiten de actie financieel te steunen via bankrekeningnummer NL78 RABO 0132 5882 42 ten name van Raad van Kerken-Kerstpakkettenactie.

De Raad werkt bij de voorbereiding en uitvoering van de actie niet alleen. De actie werkt samen met Stichting Voedselbank Hellendoorn, Stichting Hulpfonds Hellendoorn, de plaatselijke Diaconieën en Caritasinstellingen, Trefpunt Minima, Stichting Vluchtelingenwerk, Stichting Naobers voor Naobers, Stichting  Maatschappelijk Werk “Avedan” en de Stichting BOOM.

www.raadvankerkennijverdal-hellendoorn.nl

Meer berichten
 
Auto zoeker