Afbeelding

Verkenning naar geschikte locatie azc in Hellendoorn bijna afgerond

Gemeentenieuws

HELLENDOORN - De komst van een asielzoekerscentrum (azc) in de gemeente Hellendoorn komt dichterbij. De verkenning naar een geschikte locatie nadert de afrondende fase.

Het college van burgemeester en wethouders verwacht in maart een voorlopig besluit te kunnen nemen over een locatie. Hierna volgt een belangrijke stap: afstemming met omwonenden en andere belanghebbenden.

Goede inbedding

In gesprekken kunnen zij aangeven wat zij belangrijk vinden voor een goede inbedding van het azc. Op basis daarvan worden afspraken gemaakt met opvangorganisatie Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De afspraken worden opgenomen in een zogeheten bestuursakkoord.

Als het bestuursakkoord is gesloten, kan het COA aan de slag met de totstandkoming van een azc. De ambitie van het college van burgemeester en wethouders is om het azc nog voor het eind van 2024 te openen.

Afgelopen voorjaar is al besloten door de gemeenteraad van Hellendoorn dat de grootte van de opvanglocatie in verhouding moet zijn met de omgeving en dat er maximaal 200 personen gehuisvest kunnen worden. Ook moet een goede verbinding mogelijk zijn met voorzieningen.

Menswaardige opvang

Eind vorig jaar heeft de gemeenteraad via een raadsbreed aangenomen motie nogmaals duidelijk gemaakt werk te willen maken van een asielzoekerscentrum, om daarmee de druk op de asielketen te verlichten en mensen in nood op een menswaardige manier op te vangen. 

Farida Laan
Drie cabaret- en muziektalenten op één avond 11 uur geleden
Afbeelding
Voorjaarsconcert Eschländerkapel Hellendoorn 13 uur geleden
Afbeelding
Krijg advies bij Inloopspreekuur Arbeidsrecht en Sociale Zaken 15 uur geleden
Afbeelding
SVVN pakt een punt in blessuretijd 16 uur geleden
N751 bij Daarle
Groot onderhoud aan N751 bij Daarle 17 uur geleden
Afbeelding
Taizéviering met als thema '40dagentijd' 19 uur geleden
Afbeelding
Een ode aan de ouderen in de samenleving 26 feb, 18:07
Afbeelding
Jip Ottes wint in Wenum Wiesel 26 feb, 13:05