Column: Het Corona-virus en mantelzorgen zonder juridische zorgen?

Het Corona-virus is in Nederland en treft veel mensen…… Blijf thuis is het advies. Vooral kwetsbare, oudere mensen komen hun huis niet meer uit. Gelukkig komt het vaccineren nu goed op gang en hopen we binnenkort weer meer te kunnen en te mogen; op naar een nieuw normaal.

Door het thuiszitten wordt er veel mantelzorg verleend.
Bent u nu mantelzorger voor een dierbare? Als u niet alleen de zorg voor iemand heeft, maar ook de financiële zaken en administratie regelt, vragen instanties vaak om een juridische basis. Het levenstestament, geregeld bij de notaris, kan daarin voorzien.

Met een levenstestament wordt een vertegenwoordiger aangewezen voor het geval iemand zelf geen beslissingen meer kan of wil nemen. Denk aan beslissingen over administratieve en financiële zaken, maar ook over persoonlijke en medische aangelegenheden. Belangrijk als u mantelzorger bent, want veel instanties willen alleen met u handelen als u juridisch gemachtigd bent. Denk aan de bank of het Centrum voor Indicatiestelling Zorg of de huisarts/GGD voor de Corona-vaccinatie. In verband met de regels op de privacy kunt u alleen iemand vertegenwoordigen als u dit (schriftelijk) kunt aantonen.

Het is wel belangrijk dat degene die mantelzorg krijgt ‘op tijd’ een levenstestament bij de notaris maakt. Immers, alleen als iemand nog wilsbekwaam is kan een levenstestament worden gemaakt. Wilsbekwaam wil zeggen dat iemand de impact kan overzien van zijn of haar beslissingen. Als iemand niet meer wilsbekwaam is, moet er bij de rechter ‘bewind’ (en eventueel mentorschap) worden aangevraagd.

Heeft u zelf een mantelzorger? Bespreek het onderwerp van dit artikel dan met uw mantelzorger, zodat er tijdig een levenstestament voor u kan worden opgemaakt.

Ons notariskantoor kan u adviseren over het opstellen van een levenstestament. Als u of degene aan wie u mantelzorg verleent, niet in staat is om naar het notariskantoor te komen, komt de notaris op huisbezoek. Ook in deze tijd doet de notaris alles wat nodig is om de zaken goed voor u te regelen.

Wilt u meer informatie? Neem gerust contact op met ons kantoor via telefoonnummer 0548- 617555 of via notarissen@notarisoe.nl.

Wij zijn aangesloten bij Netwerk Notarissen, een landelijke organisatie van 150 notariskantoren die steeds van elkaar leren en altijd aan de hoogste kwaliteitseisen voldoen. Wij zorgen graag dat voor u en degene voor wie u zorgt, alles perfect geregeld wordt.

Notariskantoor
Oude Engberink


Meer berichten
 
Auto zoeker