<p class="Fotobijschrift" pstyle="Fotobijschrift">De Schaapskooi Twilhaar ontving eerder al een bijdrage voor het opknappen van de schaapskooi.</p>

De Schaapskooi Twilhaar ontving eerder al een bijdrage voor het opknappen van de schaapskooi.

Vraag subsidie aan voor een project over natuur

HELLENDOORN  - Stichting Sámen voor het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug financiert projecten die gaan over natuur, landschap en cultuurhistorie op de Sallandse Heuvelrug en directe omgeving. Voor 1 december kunnen opnieuw aanvragen worden ingediend.

Stichting Sámen NPSH: “Wie een idee, project of activiteit heeft om de Sallandse Heuvelrug nog mooier te maken en op zoek is naar financiering kan subsidie aanvragen voor 1 december 2021.” Toegekende projecten ontvangen een bijdrage van maximaal 50% van de kosten. Zo is eerder bijgedragen aan het opknappen van de schaapskooi Twilhaar en binnenkort worden cultuurhistorische elementen op het landgoed Eelerberg opgeknapt.   

Iedereen kan een project, activiteit of idee indienen als het project voldoet aan een aantal criteria (beschreven in ‘Kader voor bijdrage’). Ook een eenmalige activiteit komt in aanmerking. Ook de randen langs de heuvelrug, het Reggegebied en de Archemer- en Lemerlerberg komen in aanmerking om projecten uit te voeren. Projecten moeten de instemming hebben van de grondeigenaar als het een inrichting- of beheerproject betreft. Voor toekenning van een bijdrage hoeft nog niet de gehele financiering rond te zijn. Dat moet wel het geval zijn wanneer de uitvoering van het project begint.

Indienen kan via het volgende e-mailadres: samensfn@outlook.com. Ook wanneer men het ‘Kader voor bijdrage’ wil opvragen of met andere vragen kan contact worden opgenomen met Marieke Willemse via bovenstaand e-mailadres of telefonisch: 06 - 14301863. 

Bij het beoordelen van een aanvraag bekijkt de Stichting of het project de natuur, het landschap en/of de cultuurhistorie ten goede komt. Activiteiten die ook reguliere subsidies kunnen krijgen komen niet in aanmerking. Het bestuur krijgt advies van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Landschap Overijssel en het kernteam van het Nationaal Park.

Meer berichten
 
Auto zoeker