Afbeelding

Andere inrichting van bedrijventerrein Nijverdal Noord en spoorzone

Gemeentenieuws

NIJVERDAL - Het bedrijventerrein Nijverdal Noord aan de G. van der Muelenweg en de spoorzone in Nijverdal worden anders ingericht de komende jaren. Het voornemen is om de TenCate bedrijven te concentreren aan de G. van der Muelenweg. Om dit te bewerkstelligen is TenCate een samenwerking aangegaan met Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO). 

Het plan bestaat uit het renoveren en verduurzamen van de bestaande bouw, een deel wordt gesloopt en er komt nieuwbouw. TenCate Grass, TenCate Protect en Toray Advanced Composites blijven hierdoor in Nijverdal gevestigd en daarmee blijven ook ruim 700 arbeidsplaatsen in de gemeente Hellendoorn behouden. 

Door de verhuizing van TenCate Grass naar de G. van der Muelenweg, wordt woningbouw aan het Hoge Dijkje mogelijk. Verder kijkt HMO naar mogelijkheden voor een campus met ruimte voor lichte bedrijvigheid en innovatie aan de G. van der Muelenweg. Ook (flex)wonen en een hotel zijn mogelijke nieuwe functies in het gebied ten noorden van het station. Deze ontwikkelingen zijn allenmogelijk als de G. van der Muelenweg wordt verlegd. De komende tijd werkt HMO verder aan de plannen. 

Wethouder Egbert Nijenbanning over deze plannen: “We vinden het ontzettend belangrijk dat er voor onze inwoners ruimte is om te wonen, werken en verblijven. Ook voor ondernemers moet het aantrekkelijk zijn om zich hier te (blijven) vestigen en voor toeristen moet onze gemeente een mooie plek zijn om te recreëren. Door de voorgenomen gebiedsontwikkeling van HMO blijft Nijverdal, en daarmee de gemeente Hellendoorn, een belangrijke plaats innemen in de verbinding Zwolle - Twente - Münster. Dit is belangrijk om ook in de toekomst economisch sterk te blijven. Bovendien draagt deze ontwikkeling er aan bij dat we meer woningen kunnen realiseren voor onze inwoners. Ik ben dan ook blij dat de voormalige TenCate bedrijven hebben besloten in Nijverdal te blijven. Ik begrijp daarentegen ook dat dit een ingrijpende wijziging is in de omgeving van veel inwoners. Hier hebben we zeker oog voor.”

De visie op het gebied wordt de komende periode verder uitgewerkt. Het is de bedoeling dat de plannen in fases uitgevoerd worden en alles voor 2029 gerealiseerd is. Het voornemen is om te beginnen met de bouw van een nieuwe fabriek door TenCate Grass (Thiolon) aan de G. van der Muelenweg. Daarna wordt de G. van der Muelenweg verlegd en volgt de rest van het plan.

Voor iedereen die geïnteresseerd is in deze verkenningen en een kennismaking met HMO houden gemeente Hellendoorn en HMO op donderdagavond 4 april tussen 18.30 en 20.30 uur een inloopbijeenkomst bij CSG Reggesteyn aan de Willem de Clerqstraat 7 in Nijverdal. Er zijn medewerkers van HMO en de gemeente Hellendoorn aanwezig om vragen te beantwoorden en om 19.00 en om 20.00 uur is er een centrale presentatie over de voorgenomen ontwikkelingen. Direct omwonenden worden geïnformeerd tijdens een besloten bijeenkomst.

Kijk voor meer informatie over de plannen en een visuele weergave van de visie op het gebied op www.hellendoorn.nl/tencatespoorzone.


Het begin van Koningsdag vorig jaar. Na de opening door Ewald Aaltink en de burgemeester kon het feest echt beginnen.
Volop vertier tijdens Koningsdag Nijverdal 18 uur geleden
Overal in de gemeente zijn volop activiteiten voor kinderen én volwassenen.
Koningsdag Marle 22 uur geleden
Afbeelding
Winkelen bij Voedselbank Hellendoorn gisteren
Naast alle activiteiten buiten, is er binnen in de HOi-studio van alles te beleven.
Koningsdag bij HOi is 'Samen Oranje' 21 apr, 10:10
Afbeelding
Eschlanderkapel Hellendoorn organiseert een fietstocht voor de hele familie 20 apr, 19:26
Tafereel uit de bevrijdingsstraat in het Memory Vrijheidsmuseum. Het ontbijt zal plaatsvinden in de centrale hal, maar ontbijters kunnen het museum wel bezoeken. (Foto: MVM)
Meld je volgende week aan voor bevrijdingsontbijt 20 apr, 14:13
Afbeelding
Zonnebloem 75 jaar 20 apr, 12:00
Afbeelding
Lentewandeling met Natuurmonumenten 20 apr, 10:05