Column: Etienne

Een poar joar geleden wa’w vuur de Roskam biej apotheker Ed van der Veen in Riessen. Ed zin va dreef vroger ook al nen apotheek op de Hoar. Ik vermoedde det het ten deepste zeunige leu warn en Ed an-espoerd is um ook verdan te goan as apotheker.

Ed zin va dreef nen apotheek, leup ook in zonnen witten stofjas oonder het gifmengen en Ed exploitéért nen apotheek. Tusken dreef en exploiteren zit nit zo völle verschil, mear het leste dut mear deanken an met weenst exploiteren.

Alleman weet at dee apothekers gooldne joaren hebt ehad. Dee hele medicienenbusiness is een schimmig spel woer at het um miljoenen geet. Viej hebt het gros van de medicienenfabrikaanten loaten goan en non zi’w ofhaankelijk van China.

Ed is een zakenkearlke. Nöast apotheker vuural ook bekeand as onroerend-goedexploitant met nen goo neuze van mooie steeds in Riessen. Deankt an het Baken an de Watermölle, een poar appartementen in het Koejanzescomplex in-eklemd tusken Rome en ‘n Skeeld.

Het tegenvuurbeeld, of juust nit (det loat ik an oeleu as leazers oawer) is een Nijverdalsen apotheek Etienne van Eerd. Etienne is een filosofisch kearlke (ook al nit al te groot en zo mager as ne panlatte), zweewt een betje, is 300 proceant Francofiel, löp de oartjes gedateerd biej, zommer en weenter met van dee bootschoenen en vuur dag en dauw biej ‘n Kringloop in Riessen.
Hee verteeln miej det’e lewer in Riessen boskoppen dee umdet ze hum dan nit kent en dan hoof-e ook nit te kuijern met de leu dee at dan zo gearne met meneer-de-apotheker weelt kuijern. Etienne snof noar alns wat hum kan passen, vuural met fietsen en dan benaamd racefietsen as specialiteit. Hee flustern miej in ’t oor det’e hier gearne köm. “En weet je wat het is? In Rijssen zijn ze toch welvarender dan in Nijverdal en dus worden hier duurdere, mooiere dingen weggegooid dan bij ons.” Etienne sneuf wier verdan.

Ik heb lange noadacht wat de conclusie non is. In ieder geval det de leu het völs en völs te best hebt en det oonzen welvaart zo nit vol te hoolden is.

Goat non eens noa. Ed van der Veen kan ne hele onroerend-goedportefeuille oawerhooldn. En Etienne geet noar ’n Riessensen horrebeelt um der heel völle good spil oet te visken dee at hee een betje opknapt en wier kan verkopen op marktplaats of weet ik wat.

Doezenden leu in de wearld hebt ginnen neagel um ’t gat te krabben en viej weet van gekkigheaid nit wa’w het eerste of leste munn kopen of votgooin.

Zol de Club van Rome dan toch een betje geliek hebben e-had ?

Gerard Voortman

Meer berichten
 
Auto zoeker