Afbeelding
Foto: ZINiN Theater

Hellendoorn moet robuuste cultuursector krijgen

Algemeen

HELLENDOORN - Kunst en cultuur zijn de spreekwoordelijke krenten in de pap van de lokale samenleving. Ze bieden vertier, bezinning en gemeenschapszin. Maar het is ook een sector die kwetsbar kan zijn. Hellendoorn moet daarom ook een robuuster cultuurnetwerk krijgen.

De afgelopen jaren is veel werk verzet op cultureel gebied. Denk aan de CultuurCaravaan, waarbij de gemeente de inwoners actief mee liet bepalen hoe het gemeentelijke cultuurbeleid er uit moest komen te zien. Veel mensen namen deel. Door bezuinigingen van de afgelopen jaren staan de brede ambities echter onder druk. Daarom heeft een groep deelnemers van de CultuurCaravaan besloten om een burgerinitiatief op te starten met een werkgroep Cultuurnetwerk. ZIj gaan in kaart brengen wat nodig is om te komen tot een robuust netwerk van culturele verenigingen en organisaties, met ruimte voor professionele ondersteuning. 

Toekomstplan
De werkgroep kwam in contact met de in 2018 opgerichte Stichting Cultuurnetwerkgemeente Hellendoorn, bekend van Reuring in het Reggehof. Deze bleek direct een goede partner. Zij zag haar doelstelling breder dan alleen de organisatie van evenementen. De beide partijen hebben daarom de wens uitgesproken om gezamenlijk verder op te trekken en de Stichting Cultuurnetwerk gemeente Hellendoorn uit te gaan bouwen tot een volwaardig cultuurnetwerk voor de gemeente Hellendoorn. Een netwerk dat gevraagd en ongevraagd advies kan geven aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders.

Opbouwende taken
Zij willen ook graag kijken hoe ‘witte vlekken’ op cultureel gebied ingevuld kunnen worden, welke nieuwe initiatieven ontwikkeld kunnen worden en welke subsidies mogelijk zijn. Omdat er in deze tijd al veel gevraagd wordt van vrijwilligers zou dit nieuwe onafhankelijke netwerk naast een eigen budget een aantal uren professionele ondersteuning moeten krijgen vanuit ZINiN. De initiatiefnemers willen graag van culturele organisaties horen hoe zij staan tegenover deze plannen. Zij kunnen reacties indienen via cultuurnetwerkhellendoorn@gmail.com

!
Afbeelding
Gezocht: varianten van het woord suikerbrood gezocht 21 minuten geleden
Afbeelding
Doneer speelgoed voor “Help Sint Helpen” 16 uur geleden
Afbeelding
Bezoek cabaretier Chris Verlaan in ZINiN Theater 18 uur geleden
Afbeelding
Europese top speelt waterpolo in Nijverdal 22 uur geleden
Afbeelding
Met Museum-Plus bus naar Fries museum gisteren
Afbeelding
‘Uniek combinatie van La Bloemen en ‘Les Hommes’’ 24 sep, 20:05
Afbeelding
‘We hebben onze doelen wel behaald’ 24 sep, 18:05
Afbeelding
Gezellige ‘fancy vintage fair’ Reggewijs 24 sep, 13:52