Afbeelding

Reflectie van ChristenUnie op plannen Koestraat

Algemeen

HELLENDOORN - Dinsdag 10 mei stond op de agenda van de gemeenteraad Hellendoorn het principeverzoek over Koestraat 3 in Hellendoorn. Als je het collegevoorstel erbij leest wordt aan de raad alleen gevraagd in te stemmen met het veranderen van een bestemming horeca naar een bestemming wonen. Simpel? Toch niet.

De initiatiefnemer heeft namelijk al een plan klaarliggen voor appartementen waar veel behoefte aan is. Als je gaat bouwen moet je natuurlijk altijd goed nadenken hoe de woningen eruit komen te zien en zeker in het mooiste straatje van Hellendoorn is dat belangrijk. Gelukkig lijkt dat dik in orde bij het plan dat er nu ligt. De hoogte van De Kroon was 9,2 meter en in het plan Helders bloei wordt dat 10 meter. Ook het bouwvolume neemt niet veel toe.
Als er verandering is, is een natuurlijke reactie om in de weerstand te schieten. Je weet immers wat je hebt, maar niet wat je krijgt. De klankbordgroep is bang dat het plan esthetisch niet oké is, de Harmonie is bang dat de nieuwe bewoners hun mooie muziek niet zullen waarderen.

Wat de mooiheid van het plan betreft: over schoonheid valt altijd te twisten, maar wie de sfeerimpressie gezien heeft weet dat dit plan heel goed past in het mooiste straatje van Hellendoorn. Wat de muziek betreft: nieuwe bewoners weten waar ze gaan wonen en ze zullen toch net als iedereen genieten van de muziek van de Hellendoornse Harmonie.

In de vergadering was duidelijk dat ChristenUnie samen met andere partijen een positief advies aan het college kan geven. Dat is namelijk de status van deze bespreking: een advies geven aan het college dat dan vervolgens het principeverzoek toestaat of afwijst. Bij een positief bericht kan de initiatiefnemer het plan naar buiten brengen en om een bestemmingsplanwijziging vragen.

Wat Lokaal Hellendoorn wilde leek niet helemaal duidelijk: in het plan zaten namelijk geen starterswoningen, het doelgroepenbeleid was niet toegepast. Starterswoningen zijn heel belangrijk, maar niet nodig om nu eerst een positief advies te geven. Wat het doelgroepenbeleid betreft: de wethouder heeft toegezegd aan het doelgroepenbeleid te werken, maar die toezegging kwam nádat dit plan al gemaakt was én daar gaat het niet om in dit verzoek. Na een gerichte vraag leek Lokaal Hellendoorn eerst wel een positief advies te geven voor de bestemmingsplanwijziging maar na een schorsing werd dit veranderd in: negatief advies.

Op de vraag van ChristenUnie wat dan het alternatief is, is geen antwoord gekomen.

Margreeth Krommendijk

Afbeelding
Bruisend Nijverdal zoekt vrijwilligers 8 uur geleden
Afbeelding
Jubilarissen SVVN alsnog in het zonnetje gezet 10 uur geleden
Afbeelding
Column: bankje voor jou 16 uur geleden
Afbeelding
Taizéviering met het thema ‘Ik zal u rust geven’ 17 uur geleden
Afbeelding
Rust in je levenmet mindfulness 20 uur geleden
Afbeelding
NKC ‘51 speelt voor behoud in Overgangsklasse 1 jul, 19:31
Afbeelding
Bos Bedden Nijverdal Nieuwste Auping Studio 1 jul, 17:58
Afbeelding
Techniek, beleving voor jong en oud 1 jul, 14:06