<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195474&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvannijverdal.com&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=744" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Foto: Sterrenwacht

"Bouw Hotel Poortwachter rampzalig voornemen"

NIJVERDAL - Sterrenwacht Hellendoorn, het Centrum voor Natuur- en Milieueducatie en natuurorganisatie IVN Hellendoorn-Nijverdal zijn zeer bezorgd over de plannen om boven op de Sallandse Heuvelrug een groot hotel te bouwen.  Zij zijn bang voor een onomkeerbare aantasting van de mooie maar kwetsbare natuur en dat door lichtvervuiling de Sterrenwacht niet goed meer kan functioneren. Het IVN en de Sterrenwacht hebben het college en de fractievoorzitters van de gemeentelijke politiek inmiddels schriftelijk op de hoogte gesteld van hun bezwaren tegen de vestiging van een groot hotel op die plek.

In juni deze zomer werd met bombarie de bouw van dit mega hotel De Poortwachter aangekondigd. Sindsdien is het stil gebleven. Navraag bij de gemeente levert niets op volgens de drie bezorgde organisaties. Organisaties die als partners in het Buitencentrum Sallandse Heuvelrug actief zijn voor toeristen, onderwijs en bewoners van de gemeente en regio.  

Het Buitencentrum is door genoemde partners tot een veel bezocht Groen Educatief Centrum gemaakt en daarmee is veel goodwill verworven onder de inwoners van de gemeente en regio. De gemeente Hellendoorn, de provincie Overijssel en het Europese Leaderprogramma hebben met heel veel subsidie zwaar geïnvesteerd in dit mooie project.  Er gaan geruchten dat de plannenmakers Aedifix Ontwikkeling uit Rijssen en Madmax Diesajn uit Hellendoorn driftig op zoek zijn naar investeerders, maar dat ze die nog niet hebben kunnen vinden. Als het aan de drie belanghebbenden in het buitencentrum ligt, vinden ze die ook niet en wordt het plan voor de bouw van het hotel doorverwezen naar het ronde archief. 

De belangrijkste bezwaren
Een groot hotel in de nabijheid van het Buitencentrum zal de Sterrenwacht ernstig belemmeren in zijn functioneren. "Vestiging van een hotel met deze dimensies, op deze locatie en op zo'n korte afstand zal onvermijdelijk een grote toename van de lichtlast tot gevolg hebben. Gevreesd wordt dat de grens van wat nog een acceptabel lichtniveau is voor de sterrenwacht geheel zal worden overschreden en er sprake zal zijn van grote lichthinder c.q. lichtvervuiling.  Door de hoogte van het hotel, wordt observeren van de sterrenhemel voor een deel onmogelijk gemaakt," aldus woordvoerder Cor Kolthof. Hij wijst erop dat het nog niet zo lang geleden is, dat er serieus overleg is geweest met de gemeente om de Sallandse Heuvelrug de internationaal erkende status Dark Sky Park te geven. "Onderzoek heeft uitgewezen dat de basis voorwaarden qua lichtbelasting hiervoor nog net aanwezig zijn. Indien dat hotel wordt gerealiseerd, zal vrijwel zeker niet meer aan die voorwaarden worden voldaan". 
Het IVN wijst op de kwetsbaarheid van de Sallandse Heuvelrug als natura 2000 gebied. "Elk lichtbaken op of nabij de Sallandse Heuvelrug is er één te veel, laat staan een lichtbaken van maar liefst 50 meter hoog, 'aldus secretaris Laurens Oude Voshaar. "Dit zal ongetwijfeld leiden tot aantasting van de toch al kwetsbare natuur in dit gebied. Een natuur die nu al ernstig wordt bedreigd." Oude Voshaar verwijst naar een recente notitie van Staatsbosbeheer. "Deze natuur, die eeuwen afhankelijk is geweest van rust en donker in de nacht, wordt de laatste jaren niet alleen bedreigd door stikstofuitstoot, kleine ammoniakdeeltjes, zwaveloxiden en stikstofoxiden, waardoor de biodiversiteit ernstig is aangetast, maar ook door nieuwe bedreigingen van de moderne maatschappij en een toenemende bevolkingslast," zo valt hierin te lezen.

"De bouw van een hotel dat dag en nacht gaat zorgen voor lawaai en ernstige lichtvervuiling, is een onzalig plan", aldus Oude Voshaar en Kolthof. "Als dit doorgang vindt, zullen de effecten ervan overal op de Sallandse Heuvelrug merkbaar zijn. Effecten die een ernstige inbreuk op het leven van heel veel diersoorten veroorzaken, en die afhankelijk zijn van duisternis in het Natura 2000 gebied dat de Sallandse Heuvelrug is." 

De drie organisaties vrezen dat de bouw van een groot hotel ook een grote toename van het autoverkeer op de Toeristenweg met zich mee zal brengen. "Daardoor zal het aantal overtredingen van het rijverbod in de avonduren toenemen," stellen zij. "Het afsluiten van de weg gedurende bepaalde periodes, iets wat voor de rust van de dieren op de Heuvelrug van groot belang is, zal daardoor zeker onder druk komen te staan," meent Annelied Bugel van het CNME. "Wij hebben als kerndoel het natuuronderwijs aan basisschoolleerlingen. Kinderen wordt geleerd zuinig te zijn op de natuur. Het bouwen van een dergelijk mega hotel op deze plek is voor hen een niet te begrijpen en heel verkeerd signaal." 

Al jaren zingt er een "buzzwoord" genaamd Landmark rond in gemeentelijke kringen. De gemeente Hellendoorn wil zich graag profileren met een Landmark en zo'n hotel zou dat kunnen zijn. Volgens het IVN, het CNME en de Sterrenwacht is het beste en mooiste landmark toch echt de Sallandse Heuvelrug zelf. "Als er dan toch een landmark moet komen, bedenk dan iets wat symbolisch is voor het kroonjuweel dat de Sallandse Heuvelrug is, bijvoorbeeld een mooie met groen beklede uitkijk- of klimtoren," aldus Annelied. 

"De Sallandse Heuvelrug is uniek, echt een kroonjuweel voor de gemeente, bederf dat niet met de bouw van een stenen kolos van een hotel. Het Buitencentrum als Groen Educatief Centrum is eveneens een uniek project. Beiden mogen niet door de commerciële belangen van een aantal investeerders aan waarde inboeten," menen de drie organisaties. Als het aan hen ligt, komt het mega-hotel er niet. De bouw ervan zou in hun ogen een historische vergissing worden. "Een "Heartbreaking hotel" waar men op termijn heel grote spijt van krijgt." 

Politici en inwoners van Hellendoorn  "let op uw saeck"  ! 
 


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195474&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvannijverdal.com&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=744" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
Auto zoeker
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12375517&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvannijverdal.com&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=744" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195489&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvannijverdal.com&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=744" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvannijverdal.com&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=744" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195492&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hartvannijverdal.com&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=744" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12375516&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvannijverdal.com&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=744" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12302689&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvannijverdal.com&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=744" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=12949558&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvannijverdal.com&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=744" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195475&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvannijverdal.com&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=744" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>