<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195474&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvannijverdal.com&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=744" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Diverse maatregelen voor Rijksweg N35

NIJVERDAL/WIJTHMEN - Diverse partijen, waaronder Rijkswaterstaat, de provincie en de gemeente Hellendoorn, hebben in 2014 een overeenkomst getekend om verkeersveiligheidsmaatregelen te treffen op de N35 tussen Wijthmen en Nijverdal. Helaas is destijds niet mogelijk gebleken om ter plaatse van de kruispunten bij Haarle verkeersmaatregelen uit te voeren.

De gemeenteraad van Hellendoorn heeft in november 2018 een motie aangenomen, waarin wordt gezegd dat de problematiek in fasen aangepakt moet worden. In deze motie is gevraagd om op een korte termijn een voorstel te doen aan de gemeenteraad voor een goede en veilige oplossing voor de oversteek voor fietsers vanaf de Meijerinksweg en Koersweg.

De gemeente heeft in nauw overleg met de omwonenden van Haarle Noord en heeft een maatregelenpakket samengesteld om deze oversteek veiliger te maken. Helaas is het maatregelenpakket niet dekkend voor de gehele verkeersproblematiek, maar wel levert het een bijdrage aan de veiligheid voor het fietsverkeer. In dit maatregelenpakket wordt genoemd dat langzaam verkeer ((brom)fietsers, voetgangers en landbouwverkeer) en bestemmingsverkeer momenteel gebruik moeten maken van de naastliggende parallelweg. Helaas is de weg niet op dit verkeer ingericht, waardoor de veiligheid in gevaar komt. Het afsluiten van deze parallelweg voor doorgaand verkeer is mogelijk een goede oplossing. Het idee is hiervoor om een camera te plaatsen langs de noordelijke parallelweg, die de kentekens van de voertuigen zal scannen. Wie geen recht heeft om daar te mogen rijden, krijgt van het CJIB een beschikking toegestuurd.

Aanpassen fietsoversteek
Fietsers die momenteel van noord naar zuid willen, fietsen via de noordelijke parallelweg naar de verkeerslichten. Vooral rond de spits is het punt waar men moet oversteken erg druk, waardoor de oversteekplekken worden geblokkeerd. Deze gevaarlijke verkeerssituatie is op te lossen door de westelijke fietsoversteek in twee richtingen te laten berijden.

Vrijliggend fietspad
Ook is de aansluiting van de Molenweg op de N35 voor fietsers een onveilige situatie door de twee scherpe bochten. Door het aanleggen van een stukje vrijliggend fietspad, wordt de verkeerssituatie voor de fietsers veiliger.

Planning
Het maatregelenpakket zal op 11 september 2019 worden behandeld in de commissie Grondgebied en op 24 september 2019 in de gemeenteraadsvergadering. Mocht er worden besloten om deze maatregelen door te voeren, zal dit waarschijnlijk kunnen plaatsvinden in de eerste helft van 2020. Het uitgangspunt is dat de fysieke maatregelen in het beheer en onderhoud bij Rijkswaterstaat komen te liggen. Zij maken namelijk deel uit van de huidige wegenstructuur van de N35. Daarnaast zullen er ook nadere afspraken gemaakt moeten worden over het cameratoezicht.

 


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195474&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvannijverdal.com&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=744" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
Auto zoeker
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195492&size=160x600&promo_sizes=120x600&cb=[CACHEBUSTER]&promo_alignment=center&referrer=hartvannijverdal.com&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=744" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=10195475&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=hartvannijverdal.com&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=744" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>