Afbeelding

Hellendoorn maakt werk van zonne-energie

Algemeen

Zowel inwoners en ondernemers als de gemeente spannen zich in om serieus werk te maken van duurzame energie in Hellendoorn. Recent bracht wethouder Willem Joosten bezoeken aan Kartplaza en Auto Bas op bedrijventerrein ’t Lochter, die hun daken volleggen met zonnepanelen. En in de afgelopen maanden legde de gemeente zelf ook 1300 panelen op gemeentelijke gebouwen. Een grootschalig en veelbelovend initiatief is nu dat van een duurzaamheidsscherm langs de straks verbrede N35 tussen Nijverdal en Wierden. Een initiatief dat deze zomer ook door de provincie Overijssel en Twence is omarmd. 

Duurzaamheidsscherm langs N35 
Vanuit hun bezorgdheid om de leefbaarheid in de Kruidenwijk en Nijverdal Oost heeft een werkgroep het idee gelanceerd om het verminderen van geluidshinder te combineren met het opwekken van duurzame energie. Het duurzaamheidsscherm is een scherm met als basis de constructie van een geluidsscherm, maar dan bekleed met zonnepanelen. De locatie waar het scherm geplaatst zou kunnen worden, heeft een lengte van twee kilometer, parallel aan de nieuwe Rijksweg, tussen de weg en het naastgelegen spoor. De opgewekte energie kan gebruikt worden door de bewoners van de achterliggende wijken. 
De werkgroep heeft in 2018 met vrijwilligers uit de wijk een eerste verkenning gedaan of een dergelijk duurzaamheidsscherm realistisch is en technisch mogelijk. Al snel bleek dat zo te zijn. Om het idee een stap verder te helpen en mogelijke investeerders te interesseren heeft de werkgroep bij Willem Wijnen, de energieregisseur van de gemeente aangeklopt om hen te helpen. Wijnen: “Dit is een mooi voorbeeld waarbij ik de verschillende partijen aan elkaar verbind, zodat het niet bij ideeën blijft, maar we daadwerkelijk zaken kunnen realiseren.” 

Planvorming
Er is nu een plan opgesteld en Twence is aangehaakt als mogelijke exploitant. Twence: “We zijn op zoek naar mogelijkheden om lokaal energie op te wekken en dit initiatief sluit uitstekend aan bij onze ontwikkeling als producent van grondstoffen en duurzame energie.” Ook is er door ingenieursbureau Witteveen + Bos een value engineering sessie gehouden om te onderzoeken welke kansen en knelpunten er zijn vanuit de verschillende stakeholders van de N35. Dit voorjaar bleek bij een informatieve bijeenkomst met een honderdtal omwonenden dat die het idee van harte toejuichen. Naast lokale en regionale overheden heeft ook Rijkswaterstaat enthousiasme uitgesproken in het bestuurlijk overleg rond de N35. Het project van de werkgroep lijkt nu in een volgend stadium terecht gekomen. Rond technische detaillering, haalbaarheid, grondgebruik, eventuele koppeling met de werkzaamheden aan de N35 moeten nog tal van hobbels worden genomen. Hoe dan ook, het blijven twee gescheiden initiatieven. De N35 is een Rijksweg die onder verantwoordelijkheid van Den Haag wordt aangelegd en het idee van de werkgroep is een particulier initiatief. Wethouder Willem Joosten: “Wij zijn formeel geen partij. Dat neemt niet weg dat wij enthousiast zijn over het idee en het waar mogelijk graag faciliteren. We zien graag dat de samenleving zelf met goede ideeën komt en kansen pakt om te verduurzamen.”

Manuela Nzenge
'Special One' Manuela gaat met Peter Douglas theater in 18 uur geleden
Afbeelding
Fairtrade documentaire: Slag om de klerewereld 18 mei, 13:45
De film heeft de Oscar gewonnen voor 'Best original screenplay'.
'Anatomy of a Fall' in ZINema 17 mei, 19:44
Hugo Wouters was in vorm bij beide wedstrijden.
Ravijnheren spelen kwartfinale eredivisie 17 mei, 11:42
Blije teams van de Marijkeschool.
Marijkeschool in regiofinale voetbal 17 mei, 07:50
Afbeelding
Eurol NK Autocross gaat van start in Haarle 16 mei, 19:50
Trainer Joost (links vooraan) met alle deelnemers tijdens de viering van hun 1-jarig jubileum. Alle mannen en vrouwen doen elke week weer enthousiast en op hun eigen niveau mee met de training.
'Opgeven vinden wij echt geen optie' 16 mei, 17:45
Afbeelding
Column: Grillige capriolen van 't härte in Heldern 16 mei, 12:11